Persberichten

Lichte inkomensstijging voor zelfstandigen in 2014

25 februari 2014

Zelfstandigen kunnen in 2014 een lichte verbetering verwachten van het inkomen, zo blijkt uit prognoses van Panteia. In 2013 daalde ten opzichte van 2012 het bruto inkomen van zelfstandigen nog met 0,5%. De verwachting is dat het bruto inkomen in 2014 een groei zal vertonen van 2,75%. Daarmee komt het bijna op hetzelfde niveau als voor de kredietcrisis in 2008.

Lees verder...

Gebruikersinnovatie door MKB-bedrijven

20 februari 2014

Het gangbare beeld van hoe innovatie ‘werkt’ is meestal gebaseerd op een producentgericht model: bedrijven en kennisinstellingen ontwikkelen kennis en brengen die naar de markt. Echter, ook gebruikers innoveren. Over deze gebruikersinnovatie zijn nog weinig gegevens beschikbaar. Panteia heeft onderzocht in hoeverre gebruikersinnovatie in het midden- en kleinbedrijf voorkomt. De resultaten zijn gebaseerd op een meting bij circa 2.000 MKB-bedrijven.

Lees verder...

Diversiteit in ondernemend Nederland groeit gestaag

18 februari 2014

Langzaamaan groeit het aandeel vrouwelijk en etnische ondernemers in Nederland. Het aandeel vrouwelijke ondernemers in het ondernemerstotaal steeg in vijf jaar tijd van 31,3% in 2007 tot 32,2% in 2012. Het aandeel etnische ondernemers steeg in dezelfde periode van 14% tot 16,1%. Daarmee maken deze bevolkingsgroepen een steeds groter deel uit van ondernemend Nederland. Dit blijkt uit de Monitor vrouwelijk en etnisch ondernemerschap 2013, door Panteia uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma MKB en Ondernemerschap.

Lees verder...

Grote verschillen in lokale lasten voor bedrijven

13 februari 2014

De lokale lasten voor bedrijven verschillen in Nederland enorm per gemeente. Het verschil in kosten kan oplopen tot in de tienduizenden euro’s. Dit blijkt uit een eerste verkennend onderzoek van Panteia onder 38 grote gemeenten. Uit het onderzoek blijkt dat naast de omvang er ook een enorme variëteit is in de grondslagen van de heffingen die gemeenten bedrijven opleggen, zowel binnen een gemeente als tussen gemeenten. Dit maakt het voor bedrijven onoverzichtelijk, verwarrend en moeilijk te begrijpen. Zeker voor bedrijven die vestigingen hebben in verschillende gemeenten.

Lees verder...

Panteia

Panteia is een allround onderzoeksbureau voor economisch en sociaal beleidsonderzoek, transportonderzoek en marktonderzoek. Ons werk omvat de volledige breedte van de maatschappij.

Panteia beschikt over een grote database en vele onderzoeksrapporten binnen het thema ondernemerschap. Deze informatie is kosteloos beschikbaar. Sinds 1930 doet Panteia onderzoek naar dit thema. Veel onderwerpen komen aan de orde zoals onder andere: topsectoren, financiering, zzp'ers, ondernemen, prognoses, innovatie en marktwerking.

Panteia heeft als missie: bijdragen aan een betere samenleving door de randvoorwaarden te scheppen voor beter beleid van onze klanten. Bij Panteia werken hoogopgeleide professionals uit alle relevante vakdisciplines. Voor uw probleem stellen wij het sterkst mogelijke team samen. Zo helpen wij onze klanten vooruit met wat wij noemen: Research to Progress.

Voor meer informatie zie onze reguliere website op https://panteia.nl/.