Lichte inkomensstijging voor zelfstandigen in 2014

25 februari 2014

Zelfstandigen kunnen in 2014 een lichte verbetering verwachten van het inkomen, zo blijkt uit prognoses van Panteia. In 2013 daalde ten opzichte van 2012 het bruto inkomen van zelfstandigen nog met 0,5%. De verwachting is dat het bruto inkomen in 2014 een groei zal vertonen van 2,75%. Daarmee komt het bijna op hetzelfde niveau als voor de kredietcrisis in 2008. 

Zelfstandigen en dga ‘s hebben iets meer te besteden
De koopkracht van zelfstandigen zal in 2014 ook licht verbeteren. De inflatie (2,53% in 2013 en 2% in 2014) zorgde ervoor dat de koopkracht van zelfstandigen in 2013 daalde met 3%, maar in 2014 zal stijgen met 0,75%. Voor directeuren-grootaandeelhouders daalde het bruto inkomen – dat vooral wordt bepaald door inkomen uit arbeid – in 2013 met 0,5%. In 2014 is een groei van 4% te verwachten. De koopkracht voor dga’s daalt in 2013 met 3%, maar zal in 2014 met 2% toenemen.

Recht op basisaftrek
Grosso modo krijgen zelfstandig ondernemers dit jaar te maken met een stabilisatie van de te betalen belasting en premies volksverzekering. De belangrijkste factoren in 2013 zijn de doorwerking vanuit 2012 van de btw-verhoging en de wijziging van de zelfstandigenaftrek. Het systeem van schijven in de zelfstandigenaftrek verdwijnt en zal niet langer aflopen bij oplopende winst. Alle zelfstandig ondernemers hebben recht op een vaste basisaftrek van € 7.280. Het uniforme bedrag zal niet worden geïndexeerd.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Inkomens Zelfstandigen 2013

25 februari 2014

Deze rapportage gaat in op de ontwikkeling van het besteedbare inkomen van zelfstandigen. Dit inkomen wordt vooral bepaald door het bedrijfsresultaat van de onderneming. Voor een aantal zelfstandigen zijn ook looninkomsten bepalend voor het besteedbare inkomen (hybride ondernemers). Een belangrijke externe factor die van belang is voor het besteedbare inkomen, is (fiscaal) overheidsbeleid. De recente inkomensontwikkeling van zelfstandig ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) komt aan de orde. De berekening van de inkomensontwikkeling van zelfstandigen is tot stand gekomen met behulp van het Panteia/EIM-inkomensrekenmodel BRUNET.
 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. J.P. Vendrig

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer