Persberichten

Toekomstbestendig ondernemen

16 februari 2016

Succesvolle ondernemers in het MKB experimenteren, laten klanten leidend zijn en doen steeds minder met een doortimmerd ondernemersplan. Deze flexibiliteit leidt tot innovatie en groei, niet alleen bij de reguliere ondernemingen maar ook bij de sociale ondernemingen. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek van Panteia “Toekomstbestendig ondernemen. Het verhaal van acht bijzondere MKB-ondernemers en hun succesfactoren” dat in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is uitgevoerd.

Lees verder...

Het innovatieve mkb is overall het gezondste mkb-type

28 januari 2016

Recent ontwikkelde onderzoeksbureau Panteia, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, een nieuwe typologie van het mkb. Deze typologie sluit beter aan op de diversiteit binnen het mkb en beoogt daarmee beter herkenbaar te zijn voor zowel het bedrijfsleven als het beleid. Daarnaast heeft Panteia een set indicatoren ontwikkeld waarmee de gezondheid van de bedrijven in deze mkb-typen vergeleken kunnen worden. Het blijkt dat ‘het innovatieve en nieuwe waarde creërende mkb’ relatief het gezondste bedrijfstype is.

Lees verder...

Trends vragen om training en ontwikkeling van vaardigheden in het MKB

13 januari 2016

Het bieden van maatwerk en snel kunnen meebewegen met marktontwikkelingen wordt door alle MKB-typen als belangrijke trend gezien en vooral als kans. Ook het toenemend belang van ondernemerschap wordt door alle MKB-typen als een top-5 trend beschouwd die vooral kansen oplevert. De bedrijven geven zelf aan dat training en ontwikkeling van vaardigheden van groot belang is om goed te kunnen inspelen op deze trends.

Lees verder...

Krachtige groei in MKB in 2015 en 2016

11 januari 2016

De groei van de bruto toegevoegde waarde van het MKB is in 2015 uitgekomen op 3,2%. De groei van het grootbedrijf is hier met 2,2% bij achtergebleven. De krachtige groei van de binnenlandse bestedingen is de motor achter de sterke groei van het MKB. Het MKB weet hier beter van te profiteren dan het grootbedrijf. In 2016 blijft de groei van het MKB met 2,8% op een hoog niveau, maar valt iets terug als gevolg van een minder krachtige groei van de bouwproductie. De groei van het grootbedrijf zal iets aantrekken tot 2,4%, maar zal nog steeds achterblijven bij het MKB. Vooral de gematigde internationale vooruitzichten, maakt dat de exportgroei relatief beperkt groeit. Hierdoor blijft ook in 2016 de groei van het grootbedrijf achter bij die van het MKB.

Lees verder...

Panteia

Panteia is een allround onderzoeksbureau voor economisch en sociaal beleidsonderzoek, transportonderzoek en marktonderzoek. Ons werk omvat de volledige breedte van de maatschappij.

Panteia beschikt over een grote database en vele onderzoeksrapporten binnen het thema ondernemerschap. Deze informatie is kosteloos beschikbaar. Sinds 1930 doet Panteia onderzoek naar dit thema. Veel onderwerpen komen aan de orde zoals onder andere: topsectoren, financiering, zzp'ers, ondernemen, prognoses, innovatie en marktwerking.

Panteia heeft als missie: bijdragen aan een betere samenleving door de randvoorwaarden te scheppen voor beter beleid van onze klanten. Bij Panteia werken hoogopgeleide professionals uit alle relevante vakdisciplines. Voor uw probleem stellen wij het sterkst mogelijke team samen. Zo helpen wij onze klanten vooruit met wat wij noemen: Research to Progress.

Voor meer informatie zie onze reguliere website op https://panteia.nl/.