Persberichten

Het mkb anders bekeken

23 november 2015

Meer dan 99% van de Nederlandse bedrijven behoort tot het mkb. Er is daarom eigenlijk geen sprake van een typisch mkb-bedrijf. Traditionele indelingen van het bedrijfsleven op basis van grootteklasse en sector zijn handig voor statistieken, maar sluiten minder goed aan op het gevoerde beleid. Ze zijn bovendien niet altijd even goed herkenbaar voor het bedrijfsleven zelf. Panteia heeft daarom in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een nieuwe typologie van het mkb ontwikkeld waarin nadrukkelijk aandacht is voor de veelzijdigheid binnen het mkb.

Lees verder...

Diversiteit in ondernemers; diversiteit in bijdrage

19 november 2015

Ondernemers worden vaak gezien als een homogene groep, waardoor er nog weinig bekend is over de mate waarin verschillende typen ondernemers bijdragen aan de Nederlandse economie en samenleving. Deze diversiteit in ondernemers, hun bijdrage aan Nederland en hun positie vergeleken met andere landen vraagt ook om maatwerk in het ondernemerschapsbeleid. Zo loopt het aantal vrouwelijke ondernemers met personeel in Nederland achter bij de rest van Europa, maar zien steeds meer vrouwen wel tijd om (parttime) te gaan ondernemen. Ook lijkt de nadruk op ondernemen in het onderwijs te leiden tot meer hoogopgeleide ondernemers. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Panteia in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Lees verder...

Jongvolwassenen steeds vaker aan de slag als ondernemer

05 november 2015

Het aandeel ondernemers in Nederland is in 2014 stabiel gebleven. Er heeft zich een kleine stijging voorgedaan van 9,3% in 2013 naar 9,5% van de beroepsbevolking die actief betrokken is bij het opstarten of voeren van een onderneming jonger dan 3,5 jaar. Hoewel het algehele aandeel vrijwel gelijk blijft, doen zich twee structurele ontwikkelingen voor. Jongvolwassenen zijn steeds vaker actief als ondernemer en een steeds groter aandeel start vanuit noodzaak als ondernemer. Dit en meer blijkt uit de Nederlandse rapportage van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) die door Panteia is gepubliceerd.

Lees verder...

Krachtige werkgelegenheidsgroei in MKB in 2015 en 2016

15 oktober 2015

Het aantal werkenden in het MKB zal dit jaar met bijna 50.000 krachtig toenemen. Van dit aantal zijn 35.000 werknemers en 15.000 zelfstandigen. De groei van de werkgelegenheid in het grootbedrijf blijft dit jaar beperkt tot ongeveer 12.000 werkenden. Een sterke afzetgroei van 3% is de motor achter de krachtige werkgelegenheidsgroei. In 2016 versnelt de werkgelegenheidsgroei in het MKB tot bijna 65.000 werkenden, waarbij de afzet van het MKB verder toeneemt met 3%. Dit blijkt uit recente prognoses van onderzoeksbureau Panteia, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Lees verder...

Panteia

Panteia is een allround onderzoeksbureau voor economisch en sociaal beleidsonderzoek, transportonderzoek en marktonderzoek. Ons werk omvat de volledige breedte van de maatschappij.

Panteia beschikt over een grote database en vele onderzoeksrapporten binnen het thema ondernemerschap. Deze informatie is kosteloos beschikbaar. Sinds 1930 doet Panteia onderzoek naar dit thema. Veel onderwerpen komen aan de orde zoals onder andere: topsectoren, financiering, zzp'ers, ondernemen, prognoses, innovatie en marktwerking.

Panteia heeft als missie: bijdragen aan een betere samenleving door de randvoorwaarden te scheppen voor beter beleid van onze klanten. Bij Panteia werken hoogopgeleide professionals uit alle relevante vakdisciplines. Voor uw probleem stellen wij het sterkst mogelijke team samen. Zo helpen wij onze klanten vooruit met wat wij noemen: Research to Progress.

Voor meer informatie zie onze reguliere website op https://panteia.nl/.