Jongvolwassenen steeds vaker aan de slag als ondernemer

05 november 2015

Het aandeel ondernemers in Nederland is in 2014 stabiel gebleven. Er heeft zich een kleine stijging voorgedaan van 9,3% in 2013 naar 9,5% van de beroepsbevolking die actief betrokken is bij het opstarten of voeren van een onderneming jonger dan 3,5 jaar. Hoewel het algehele aandeel vrijwel gelijk blijft, doen zich twee structurele ontwikkelingen voor. Jongvolwassenen zijn steeds vaker actief als ondernemer en een steeds groter aandeel start vanuit noodzaak als ondernemer. Dit en meer blijkt uit de Nederlandse rapportage van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) die door Panteia is gepubliceerd. 

Ondernemerschap blijft sterk 
De Nederlandse Total early-stage Entrepreneurial Activity (TEA) rate is in 2014 iets toegenomen van 9,3% in 2013 naar 9,5% van de beroepsbevolking die actief betrokken is bij het starten of voeren van een onderneming die minder dan 3,5 jaar bestaat. Deze ontwikkeling is volledig toe te schrijven aan een stijging in het aantal starters dat in 2014 bezig was met het opzetten van een onderneming. De TEA is vooral hoog onder jongvolwassenen en hoogopgeleiden.

Nederlanders positief over ondernemerschap
De Nederlandse TEA is relatief hoog wanneer deze vergeleken wordt met andere landen met een vergelijkbaar niveau van economische ontwikkeling en ligt duidelijk boven het EU- en OESO-gemiddelde. Nederland neemt in 2014 de zesde plek in op de ranglijst van EU-landen ten opzichte van een achtste plek een jaar eerder. Ondernemerschap staat in Nederland dan ook in een goed daglicht. Nederlanders zien bovengemiddeld vaak goede kansen om een eigen onderneming te starten (46% versus 35% in de EU) en hebben relatief weinig angst te zullen falen (39% versus 47% in de EU). Men ziet bovendien ook weer opvallend vaker kansen nu de economie aantrekt.

Steeds meer jongvolwassen ondernemers
De structuur van het Nederlandse ondernemerslandschap verandert. Jongvolwassenen zijn steeds meer actief betrokken bij ondernemerschap. De TEA in de leeftijdsgroep 18-24 heeft een forse groei doorgemaakt van 8% naar 13%. Ook zien we dat steeds meer jongvolwassenen plannen maken om als ondernemer aan de slag te gaan in deze groep: dit aandeel stijgt van 14% naar 24%. Zowel de TEA als de intenties zijn juist gekrompen in de leeftijdscategorie 25-34. 

Ondernemers starten steeds vaker omdat ze geen betere keus qua werk zien
Een deel van de ondernemers start omdat het een kans ziet, een ander deel start uit noodzaak, omdat het geen betere keus qua werkt ziet. Het aandeel van deze laatste groep in de TEA was in Nederland altijd relatief laag maar is verdubbeld van 8% in 2013 tot 16% een jaar later. De algehele toename in de TEA wordt ook volledig aangedreven door een toename in ondernemers die begonnen zijn omdat ze geen betere keus qua werk zagen. 

Zowel ondernemerschap onder jongvolwassen als ondernemerschap omdat de persoon geen betere keus qua werk zag, zijn daarmee toegenomen in 2014. Er bestaat echter geen verband tussen de twee: door nood gedreven ondernemerschap komt onder jongvolwassenen juist het minst vaak voor.

De ondernemende werknemer als bron van groei
Naast ondernemerschap in de vorm van het starten of voeren van een eigen bedrijf, bestaat er ook ondernemerschap op de werkvloer. De Entrepreneurial Employee Activity (EEA) rate meet of een werknemer in de afgelopen drie jaar betrokken is geweest bij het ontwikkelen en implementeren van nieuwe activiteiten in een bedrijf. Dit fenomeen, dat ook wel bekend staat als intrapreneurship, kan een voorname drijfveer zijn van groei in een bedrijf. In Nederland is de EEA 7%. Net als de TEA is dit duidelijker hoger dan de EU- en OESO-gemiddelden. Ondernemende werknemers zijn relatief vaak hoogopgeleid, man, met een leeftijd van 25 tot 34 jaar.


Voor inlichtingen: 079 322 22 53

Global Entrepreneurship Monitor the Netherlands

05 november 2015

De GEM is het grootste internationaal vergelijkende onderzoek naar ondernemerschap onder de beroepsbevolking en wordt in meer dan zeventig landen wereldwijd uitgevoerd. Alle fasen van de ondernemerschapscyclus worden behandeld: van de benodigde vaardigheden via de daadwerkelijke start tot aan het eigendom van een onderneming. De Nederlandse bijdrage wordt door Panteia geleverd en is gebaseerd op een enquête onder 2.260 respondenten. De meting is uitgevoerd van mei tot juli 2014.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. A. J. van Stel, T. Span, Msc.

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer