Diversiteit in ondernemend Nederland groeit gestaag

18 februari 2014

Langzaamaan groeit het aandeel vrouwelijk en etnische ondernemers in Nederland. Het aandeel vrouwelijke ondernemers in het ondernemerstotaal steeg in vijf jaar tijd van 31,3% in 2007 tot 32,2% in 2012. Het aandeel etnische ondernemers steeg in dezelfde periode van 14% tot 16,1%. Daarmee maken deze bevolkingsgroepen een steeds groter deel uit van ondernemend Nederland. Dit blijkt uit de Monitor vrouwelijk en etnisch ondernemerschap 2013, door Panteia uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma MKB en Ondernemerschap.

Vrouwen en allochtonen steeds ondernemender
Nederland als geheel wordt steeds ondernemender en deze trend is ook terug te zien in het aandeel vrouwelijke en etnische ondernemers. Panteia heeft de ondernemersquote onderzocht van deze bevolkingsgroepen. De ondernemersquote drukt het percentage ondernemers in de beroepsbevolking van een groep uit. Onder vrouwen is deze quote in vijf jaar tijd toegenomen van 6,1% tot 7,4%, onder allochtonen van 6,7% tot 8,5%. Vrouwelijke ondernemers zijn sterk vertegenwoordigd in zakelijke dienstverlening (21%), handel en reparatie (18%). Daarnaast zijn vrouwelijke ondernemers vergeleken met mannen relatief sterk vertegenwoordigd in de zorg, openbaar bestuur en onderwijs (17%) en in de overige dienstverlening (17%). Dit beeld geldt grotendeels ook voor etnische ondernemers. Etnische ondernemers zijn sterk vertegenwoordig in de sector zakelijke dienstverlening (22%), handel en reparatie (17%). Daarnaast zijn etnische ondernemers vergeleken met autochtone ondernemers vaker actief in de horeca (11 %) zorg, openbaar bestuur en onderwijs (12% ) en in de overige dienstverlening(11%). Opvallend is dat er een verschuiving plaats vind in de branchespreiding onder de generaties etnische ondernemers. De 1e generatie is in 2011 sterk vertegenwoordigd in de horeca (15%) en handel (17%), terwijl de 2e generatie sterker vertegenwoordigd is in ‘hoogwaardige sectoren’: 26 % is actief in de zakelijke dienstverlening.

Bedrijven van vrouwelijke en etnische ondernemers zijn kleiner
De bedrijven van vrouwelijke en etnische ondernemers zijn doorgaans kleiner, zowel op het gebied van personeel als omzet, dan die van mannelijke en autochtone ondernemers. Dit hangt mogelijk samen met de sectoren waarin deze groepen ondernemers actief zijn. Vrouwelijke ondernemers realiseren een lagere omzet dan mannelijke ondernemers: 51% van hen heeft in 2011 een omzet lager dan €50.0000, tegenover 23% van de mannelijke ondernemers. De omzetverschillen tussen etnische en autochtone ondernemers zijn aanzienlijk kleiner: 36% van de etnische ondernemers heeft een omzet lager dan €50.000 tegenover 32% van de autochtone ondernemers. In het middensegment (omzet tussen de €100.000 en €500.000) zijn beide groepen bovendien vergelijkbaar sterk vertegenwoordigd.
 


Voor inlichtingen: Tommy Span: 079 322 22 53

Monitor vrouwelijk en etnisch ondernemerschap 2013

18 februari 2014

De monitor brengt de persoonlijke kenmerken van Nederlandse ondernemers en de prestaties van hun bedrijven in beeld op basis van microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het Nederlandse ondernemerschap wordt in toenemende mate meer divers. Vrouwelijke en etnische ondernemers vormen een steeds grotere groep. Daarmee maken deze bevolkingsgroepen een steeds prominenter deel uit van ondernemerschap in Nederland. In deze monitor worden ondernemers van verschillende etnische afkomst niet onderling vergeleken.

Leave this field empty

Auteur(s): Lia Smit, S.T. Doove MSc, T. Span, Msc.

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer