Persberichten

De maakindustrie terug als motor voor economische groei?

18 maart 2014

Productieverplaatsingen nemen af, een trend die zich volgens de verwachtingen waarschijnlijk ook zal doorzetten in de komende jaren. Dit blijkt uit een studie van Panteia over de toekomst van de maakindustrie in Nederland. Op basis van de resultaten van de door Panteia gehouden enquête kan geconcludeerd worden dat er geen sprake is van massale productieverplaatsing, ook niet terug naar Nederland. Panteia verwacht wél dat de maakindustrie van een ondergeschoven kindje wel eens de belangrijkste motor van de Nederlandse en Westerse economieën kan worden in de komende decennia. Een groei van de maakindustrie zou dan vooral gebaseerd moeten zijn op een grotere inzet van op kennis gebaseerd kapitaal (KBC).

Lees verder...

Economische recessie remt aantal bedrijfsoverdrachten

13 maart 2014

De economische recessie in de afgelopen jaren heeft een duidelijk remmend effect op het aantal bedrijfsoverdrachten in het MKB. Vergeleken met een meting in 2003 zijn er in de afgelopen vijf jaar duidelijk minder bedrijfsoverdrachten gerealiseerd. Het betrof in 2003 gemiddeld circa 13.000 MKB-bedrijven per jaar die overgedragen zijn in de voorgaande vijf jaren; in 2013 waren het gemiddeld circa 10.000 MKB-bedrijven per jaar. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Panteia in samenwerking met het lectoraat Familiebedrijven van hogeschool Windesheim.

Lees verder...

Nieuw ontwikkelde samenwerkingsindex meet intensiteit van samenwerking in topsectoren

11 maart 2014

Panteia heeft een samenwerkingsindex ontwikkeld die in één oogopslag inzicht geeft in de intensiteit van samenwerking door bedrijven bij vernieuwingsactiviteiten. De samenwerkingsindex combineert de mate waarin bedrijven bij vernieuwing samenwerken, met welke soort partijen, het aantal partners en de regelmaat waarmee dat gebeurt. De samenwerkingsindex kan ook in andere sectoren en op andere terreinen worden toegepast. Voor het eerst publiceert Panteia de resultaten.

Lees verder...

Ondernemerschap binnen culturele erfgoedsector staat nog in de kinderschoenen

06 maart 2014

Panteia heeft uitgebreid onderzoek verricht naar hoe ondernemend de culturele erfgoedsector is. In samenwerking met de leerstoel Bibliotheekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, werden de museumsector en de openbare bibliotheeksector onder de loep genomen en met elkaar vergeleken. Uit het onderzoek blijkt dat beide sectoren ondernemerschap als een noodzaak ervaren gezien de bezuinigingen op de culturele subsidies. Ze worstelen echter ook met de paradox dat wanneer de eigen inkomsten toenemen de subsidiekraan wellicht strakker aangedraaid wordt. Per saldo levert dat dan niet altijd winst op. Toch valt er ook veel te winnen bij meer ondernemendheid in de culturele sector. Daarom is het van belang te weten welke factoren van invloed zijn op deze ondernemendheid.

Lees verder...

Panteia

Panteia is een allround onderzoeksbureau voor economisch en sociaal beleidsonderzoek, transportonderzoek en marktonderzoek. Ons werk omvat de volledige breedte van de maatschappij.

Panteia beschikt over een grote database en vele onderzoeksrapporten binnen het thema ondernemerschap. Deze informatie is kosteloos beschikbaar. Sinds 1930 doet Panteia onderzoek naar dit thema. Veel onderwerpen komen aan de orde zoals onder andere: topsectoren, financiering, zzp'ers, ondernemen, prognoses, innovatie en marktwerking.

Panteia heeft als missie: bijdragen aan een betere samenleving door de randvoorwaarden te scheppen voor beter beleid van onze klanten. Bij Panteia werken hoogopgeleide professionals uit alle relevante vakdisciplines. Voor uw probleem stellen wij het sterkst mogelijke team samen. Zo helpen wij onze klanten vooruit met wat wij noemen: Research to Progress.

Voor meer informatie zie onze reguliere website op https://panteia.nl/.