Economische recessie remt aantal bedrijfsoverdrachten

13 maart 2014

De economische recessie in de afgelopen jaren heeft een duidelijk remmend effect op het aantal bedrijfsoverdrachten in het MKB. Vergeleken met een meting in 2003 zijn er in de afgelopen vijf jaar duidelijk minder bedrijfsoverdrachten gerealiseerd. Het betrof in 2003 gemiddeld circa 13.000 MKB-bedrijven per jaar die overgedragen zijn in de voorgaande vijf jaren; in 2013 waren het gemiddeld circa 10.000 MKB-bedrijven per jaar. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Panteia in samenwerking met met het lectoraat Familiebedrijven van hogeschool Windesheim.

Afname bedrijfsoverdrachten vooral in het kleinbedrijf
In alle sectoren, met uitzondering van de sector ‘handel en reparatie’, is in 2013 sprake van sterke afnames van de percentages bedrijven met gerealiseerde overdrachten in de voorgaande vijf jaar ten opzichte van de meting in 2003. De afname van bedrijfsoverdrachten doet zich met name voor in het kleinbedrijf (tot 10 werkzame personen). De economische recessie leidt tot uitstelgedrag en meer knelpunten bij bedrijfsoverdrachten. De waarde van bedrijven is lager geworden, en het is moeilijk geworden om de financiering van bedrijfsoverdrachten rond te krijgen.

Bedrijfsoverdrachten binnen de familie nemen niet af
Bedrijfsoverdracht binnen de familie komt nog steeds veel voor, en is niet afgenomen zoals momenteel vaak wordt verondersteld. Overdrachten van familiebedrijven kennen specifieke kenmerken. Zo nemen bedrijfsoverdrachten binnen de familie meer tijd in beslag en worden er vaker externe adviseurs bij ingeschakeld. Ook is (vervroegde) pensionering vaker een motief voor de bedrijfsoverdracht. Verder blijft er, zoals verwacht, na de overdracht een sterkere betrokkenheid van de overdragende ondernemer bij het bedrijf, met name in een adviserende rol.

Mogelijk meer bedrijfsoverdrachten door vergrijzing
In het onderzoek is ook gekeken naar het effect van vergrijzing op het totaal aan bedrijfsovernames. De vergrijzing lijkt slechts een beperkte invloed te hebben op het aantal bedrijfsoverdrachten. Mogelijk komt er nog wel enige toename van het aantal bedrijfsoverdrachten als gevolg van de vergrijzing, gezien het feit dat pensionering aanzienlijk vaker genoemd is als motief voor overdracht van het bedrijf. Bij 64% van de geplande bedrijfsoverdrachten in de komende twee jaar wordt pensioen als motief genoemd, terwijl dat in 2003 nog 39% was.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 20

Bedrijfsoverdrachten in een periode van recessie en vergrijzing

13 maart 2014

Het doel van het onderzoek is om na te gaan welke indicaties er zijn voor de gevolgen van de vergrijzing en de recessie op de bedrijfsoverdrachten in Nederland. Daarbij wordt tevens ingegaan op enkele specifieke aspecten van bedrijfsoverdrachten van familiebedrijven. Er is vooral gekeken naar bedrijfsoverdracht vanuit het gezichtspunt ‘ondernemerschap’. Uitgangspunt is de overdracht van de leiding, al dan niet met overdracht van eigendom. Het onderzoek is gericht op bedrijfsoverdrachten in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Voor het midden- en kleinbedrijf wordt uitgegaan van bedrijven met minder dan 100 werknemers.
 

Leave this field empty

Auteur(s): dr. I.A. Matser, dr. Y.M. Prince, drs. P.Th. van der Zeijden

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer