Nieuw ontwikkelde samenwerkingsindex meet intensiteit van samenwerking in topsectoren

11 maart 2014

Panteia heeft een samenwerkingsindex ontwikkeld die in één oogopslag inzicht geeft in de intensiteit van samenwerking door bedrijven bij vernieuwingsactiviteiten. De samenwerkingsindex combineert de mate waarin  bedrijven bij vernieuwing samenwerken, met welke soort partijen, het aantal partners en de regelmaat waarmee dat gebeurt. De samenwerkingsindex kan ook in andere sectoren en op andere terreinen worden toegepast. Voor het eerst publiceert Panteia de resultaten.

Meer samenwerking met andere bedrijven dan met kennisinstellingen
Van de topsectorbedrijven, die nieuwe kennis, producten, diensten en/of processen ontwikkelen, werkt meer dan twee derde (71%) daarbij samen met andere partijen. De overgrote meerderheid (88%) daarvan werkt samen met andere bedrijven, en iets meer dan een derde (35%) doet dat samen met kennisinstellingen. Uit de samenwerkingsindex blijkt dat voor de topsectorbedrijven de intensiteit van samenwerking met bedrijven een factor 4 hoger ligt dan die met kennisinstellingen. Gezien het feit dat toegang tot kennis (87%) voor de topsectorbedrijven het belangrijkste motief is om bij vernieuwingsactiviteiten samen te werken, is het opvallend dat met kennisinstellingen minder intensief samengewerkt wordt.

Samenwerking succesvol
Bedrijven in de topsectoren werken gemiddeld met bijna vier andere bedrijven samen, meestal met bedrijven uit de eigen sector (69%) en de overige dienstverlening (47%). Onder de kennisinstellingen zijn vooral de universiteiten (63%) en hogescholen (50%) relatief vaak partners waarmee bij vernieuwingsactiviteiten wordt samengewerkt. Gemiddeld wordt per topsectorbedrijf met 2,5 kennisinstelling samengewerkt. Veel bedrijven in de topsectoren zijn positief over de samenwerking met andere bedrijven en kennisinstellingen bij vernieuwingsactiviteiten: bij maar liefst 91% leidt de samenwerking daadwerkelijk tot nieuwe kennis, producten, diensten of processen. Het gemiddelde rapportcijfer dat gegeven wordt voor de tevredenheid over de samenwerking is een 7,7.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Samenwerken bij vernieuwing in de topsectoren

11 maart 2014

De gegevens over de mate van samenwerking, en bij vernieuwingsactiviteiten in het bijzonder, zijn verzameld in een telefonische enquête onder het Nederlandse Topsectorenpanel in de zomer (juli/augustus) van 2013. In totaal zijn 1.737 complete gesprekken gevoerd met ondernemers en directeuren van bedrijven uit de negen topsectoren. Tevens is in dit onderzoek een samenwerkingsindex ontwikkeld die zicht geeft op de intensiteit waarmee door de topsectorbedrijven wordt samengewerkt.
 

Leave this field empty

Auteur(s): dr. Y.M. Prince

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer