Persberichten

Het vertrouwen van MKB-ondernemers daalt structureel

16 januari 2014

Het vertrouwen van MKB-ondernemers, in zowel het eigen bedrijf als in de eigen sector, is in de afgelopen zeven jaar structureel gedaald. Daarnaast is ook het geloof in een positieve ontwikkeling van de Nederlandse economie structureel gedaald, maar minder sterk dan dat in de eigen sector. Het vertrouwen in het overheidsbeleid is bij de ondernemers weliswaar laag maar werd niet minder.

Lees verder...

Nog veel te winnen bij rating van MKB-bedrijven

13 januari 2014

Het verstrekken van kredieten aan het MKB wordt door de verstrekkers als risicovol gezien. Een manier om beter te kunnen beoordelen of een bedrijf solide is en in staat om de verstrekte lening terug te betalen is het gebruik van ‘rating’. In Nederland wordt weinig gebruik gemaakt van ratings voor MKB-bedrijven en is die optie ook weinig bekend. Uit onderzoek van Panteia blijkt dat op dit moment slechts een kwart van de bedrijven in het Nederlandse MKB op de hoogte is van ratings en het gebruik ervan door kredietverstrekkers.

Lees verder...

Positieve vooruitzichten voor het MKB in 2014

20 december 2013

De vooruitzichten voor het Nederlandse MKBzijn in 2014 met een verwachte afzetgroei van 1% duidelijk positieverna de stevige krimp van 2% in 2013. Zo blijkt uit onderzoek van Panteia. De belangrijkste redenen voor het aantrekken van de afzetgroei zijn het aantrekken van de export, een toename van investeringen en een positievere consument. De exportgroei neemt toe als gevolg van het aantrekken van de Europese economie. De investeringsbereidheid van het Nederlandse MKB neemt toe door het verbeterende afzetperspectief. De omslag in de Nederlandse woningmarkt zal leiden tot een positieve impuls van de consumentenbestedingen.

Lees verder...

MKB-bedrijven met buitenlandse werknemers zijn innovatiever

19 december 2013

De innovativiteit onder MKB-bedrijven met buitenlandse werknemers is hoger dan onder MKB-bedrijven die geen buitenlandse werknemers in dienst hebben. Daarbij speelt een belangrijke rol dat MKB-bedrijven met buitenlandse werknemers doorgaans groter zijn en actief in de industrie. Grotere MKB-bedrijven ervaren meer invloed van buitenlandse werknemers op vernieuwingen en nemen vaker bewust buitenlandse werknemers aan om vernieuwingen te stimuleren. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia.

Lees verder...

Panteia

Panteia is een allround onderzoeksbureau voor economisch en sociaal beleidsonderzoek, transportonderzoek en marktonderzoek. Ons werk omvat de volledige breedte van de maatschappij.

Panteia beschikt over een grote database en vele onderzoeksrapporten binnen het thema ondernemerschap. Deze informatie is kosteloos beschikbaar. Sinds 1930 doet Panteia onderzoek naar dit thema. Veel onderwerpen komen aan de orde zoals onder andere: topsectoren, financiering, zzp'ers, ondernemen, prognoses, innovatie en marktwerking.

Panteia heeft als missie: bijdragen aan een betere samenleving door de randvoorwaarden te scheppen voor beter beleid van onze klanten. Bij Panteia werken hoogopgeleide professionals uit alle relevante vakdisciplines. Voor uw probleem stellen wij het sterkst mogelijke team samen. Zo helpen wij onze klanten vooruit met wat wij noemen: Research to Progress.

Voor meer informatie zie onze reguliere website op https://panteia.nl/.