Publicaties

Is there a risk of growing fast? A study of the relationship between firm growth and firm exit

23 januari 2015

Auteur(s): C.M. Hartog MSc, dr. ir. H. Zhou, dr. J.M.P. de Kok, dr. P.W. van der Zwan

Arbeidsmobiliteit tussen grootteklassen

23 januari 2015

Auteur(s): dr. J.M.P. de Kok, drs. P. Fris

Kenniscreatie via tijdelijke samenwerking

23 januari 2015

Auteur(s):

Export- en Importindex MKB - Ontwikkelingen 2008-2012

09 januari 2015

Auteur(s): drs. P. Gibcus, drs. P.Th. van der Zeijden, S.T. Doove MSc

Monitor Inkomens Ondernemers - Editie 2014

06 januari 2015

Auteur(s): drs. J. Snoei, drs. J.P. Vendrig

The age distribution of commercial versus non-commercial entrepreneurs

24 december 2014

Auteur(s): dr. B. Hoogendoorn, dr. J.M.P. de Kok, dr. P.W. van der Zwan, prof. dr. L. M. Uhlaner, Ute Stephan

MKB regionaal bekeken 2014

22 december 2014

Auteur(s): drs. W.D.M. van der Valk

The impact of the 2008 financial crisis on European enterprises: the role of innovation systems

18 december 2014

Auteur(s): dr. J.M.P. de Kok, dr. O. Som, dr. P. Neuhäusler

Informele investeerders en business angels in Nederland

17 december 2014

Auteur(s): drs. R.M. Braaksma, Lia Smit, T. Span, Msc.

Topsectoren in beeld - Ontwikkelingen van de innovativiteit van de topsectoren 2012-2014

17 december 2014

Auteur(s): dr. Y.M. Prince, S.T. Doove MSc

Panteia

Panteia is een allround onderzoeksbureau voor economisch en sociaal beleidsonderzoek, transportonderzoek en marktonderzoek. Ons werk omvat de volledige breedte van de maatschappij.

Panteia beschikt over een grote database en vele onderzoeksrapporten binnen het thema ondernemerschap. Deze informatie is kosteloos beschikbaar. Sinds 1930 doet Panteia onderzoek naar dit thema. Veel onderwerpen komen aan de orde zoals onder andere: topsectoren, financiering, zzp'ers, ondernemen, prognoses, innovatie en marktwerking.

Panteia heeft als missie: bijdragen aan een betere samenleving door de randvoorwaarden te scheppen voor beter beleid van onze klanten. Bij Panteia werken hoogopgeleide professionals uit alle relevante vakdisciplines. Voor uw probleem stellen wij het sterkst mogelijke team samen. Zo helpen wij onze klanten vooruit met wat wij noemen: Research to Progress.

Voor meer informatie zie onze reguliere website op https://panteia.nl/.