Arbeidsmobiliteit tussen grootteklassen

23 januari 2015

Kennis-spillovers tussen grootteklassen kunnen zorgen voor de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen het MKB en het grootbedrijf. Een belangrijke manier waarop kennis-spillovers kunnen plaatsvinden is via arbeidsmobiliteit, maar tot voor kort was er niets bekend over de mate waarin arbeidsmobiliteit tussen grootteklassen plaatsvindt. Panteia heeft onderzocht in welke mate werknemers in de jaren 2006 – 2011 binnen dezelfde grootteklasse bleven werken of juist de overstap naar een andere grootteklassse maakte. Bij ongeveer een-derde van alle baanwisselingen blijkt er sprake te zijn van arbeidsmobiliteit tussen het MKB en het GB. Dit betekent dat kennis-spillovers inderdaad via arbeidsmobiliteit tussen grootteklassen plaats kunnen vinden. Tegelijkertijd blijkt dat een nieuwe baan toch relatief vaak in dezelfde grootteklasse zit als de oude baan: als werknemers een nieuwe baan vinden, is de kans op een baan in het grootbedrijf (MKB) hoger is als de voorafgaande baan ook in het grootbedrijf (MKB) was.
Leave this field empty

Auteur(s): dr. J.M.P. de Kok, drs. P. Fris

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer