MKB regionaal bekeken 2014

22 december 2014

In januari 2013 verscheen bij Panteia het door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap gefinancierde onderzoeksrapport ‘MKB regionaal bekeken’. In dat rapport werd ingegaan op hoe het het MKB in de diverse regio’s is vergaan in de periode 2009 – 2012. Destijds was de economie nog in mineur. Inmiddels is duidelijk dat er weer sprake is van een, weliswaar broos, herstel. Terugkijkend op de afgelopen jaren valt te constateren dat, in termen van afzet, 2009 het zwakste jaar in de periode van economische malaise was (zie figuur 1). In deze studie maken we dan ook de vergelijking van 2009 met de prognose voor 2014. De basis daarbij vormt het particuliere bedrijfsleven inclusief de verhuur en exploitatie van onroerend goed. Het is te doen gebruikelijk om deze sector niet tot het particuliere bedrijfsleven te rekenen, evenals delfstoffenwinning, de zorg en de overheid. In dit onderzoek is hiervan afgeweken omdat ook de verhuur door woningbouwverenigingen –naast die door ‘echte’ bedrijven- op steeds commerciëler voet gebeurt. Nog belangrijker echter is, dat de onroerendgoedsector stevig onder de recessie te lijden heeft gehad en in een studie waarin de ontwikkeling van de economie centraal staat, daarom niet mag ontbreken.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. W.D.M. van der Valk

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer