Tabellenboek Krachtige werkgelegenheidsgroei in mkb in 2015 en 2016

15 oktober 2015

Tabellenboek geeft een cijfermatig beeld van het niveau en ontwikkeling van het Nederlandse MKB naar sectoren voor de jaren 2014, 2015 en 2016. Dit beeld wordt onder meer gegeven voor de afzet, toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Er wordt een onderscheid gemaakt naar verschillende grootteklassen. Centraal staat het MKB in de marktsector. Tot het MKB worden bedrijven uit de marktsector gerekend tot 250 werkenden. Tot de marktsector worden alle sectoren uit de Nederlandse economie gerekend, met uitzondering van de delfstofwinning, verhuur- en exploitatie onroerend goed, zorgsector en de overheid.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. K.L. Bangma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer