Topsectoren: beeld en ontwikkeling

30 januari 2015

Het rapport ‘Topsectoren: beeld en ontwikkeling’ geeft een beeld van de structuur en ontwikkeling van de topsectoren in Nederland. Van de negen topsectoren, die centraal staan in het bedrijvenbeleid van het kabinet, zijn zogeheten ‘factsheets’ gemaakt. Bij elke ‘factsheet’ is een toelichtende tekst geschreven. Hierbij wordt niet alleen ingegaan op de structuur, maar wordt ook een beeld geschetst van de ontwikkeling tot en met 2015. De kerncijfers voor deze ‘factsheets’ zijn afkomstig van het CBS, het Panteia topsectorenpanel of geprognosticeerd met het PRISMA-model. Meerwaarde van de ‘factsheets’ is het kernachtige karakter en het actuele beeld. Dat actuele beeld bestaat ondermeer uit de huidige en verwachte ontwikkeling. Eén van de conclusies die getrokken kan worden is dat de topsectoren per saldo belangrijk positief bijdragen aan de ontwikkeling van de Nederlandse economie in termen van economische groei.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. D. Snel, drs. K.L. Bangma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer