MKB en ontslagrecht

02 juli 2015

Dit rapport behandelt de mening van MKB-ondernemers over de aanstaande wijzigingen in het ontslagrecht. Samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een vragenlijst opgesteld die mee liep met de jaarlijkse ondervraging van MKB Beleidspanel via internet. Naast enkele algemene vragen is hier ook specifiek ingegaan op de transitievergoeding en de loondoorbetalingsverplichting. In totaal hebben 529 respondenten de vragenlijst ingevuld. De meting is uitgevoerd in de periode september tot en met november 2014. De antwoorden op deze vragen dienen ter informatie voor de Tweede Kamer.
Leave this field empty

Auteur(s): Jos Jooren

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer