Beelden van bedrijfscriminaliteit

29 juli 2014

Met dit onderzoek wordt inzicht gegeven in mechanismen die kunnen leiden tot bedrijfscriminaliteit. Het gaat daarbij om onrechtmatige handelingen die onderdeel zijn van een bedrijfsvoering en die dermate ernstig zijn dat er sprake is van een misdrijf. Het onderzoek richt zich daarbij op kleine en middelgrote bedrijven en onderscheidt zich daarmee van studies die eerder zijn gedaan naar corporate crime ofwel misdrijven die worden gepleegd door grote, vaak multinationale bedrijven. Daar waar in studies naar corporate crime doorgaans een relatie wordt gelegd met eigenschappen van organisaties, wordt in deze studie vooral gekeken naar de eigenschappen van de ondernemer.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. G.W. Brummelkamp, drs. T.E. Flikweert, prof. dr. W. Huisman

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer