Omvang en prestaties van het MKB in de topsectoren

01 mei 2014

Tot op heden is het MKB in het topsectorenonderzoek onderbelicht gebleven en ging de aandacht meer uit naar het geheel van topsectoren. Een eerste stap om de rol van het MKB in de topsectoren te belichten, is het in kaart brengen van het aandeel van het MKB in de topsectoren voor een aantal kernvariabelen en dit te vergelijken met het gehele bedrijfsleven. Deze rapportage geeft hieraan invulling: hoeveel MKB-ondernemingen zijn daar te vinden en wat is hun aandeel in de prestaties van de topsectoren? In sommige gevallen haken we aan bij bestaande cijfers over het MKB in de topsectoren. Zo is het aantal MKB-ondernemingen al door het CBS vastgesteld maar de onderverdeling naar micro, klein en midden niet en wordt hier wel meegenomen. Voor de meeste indicatoren zijn uitsluitend cijfers op totaalniveau van de topsectoren beschikbaar. We vullen deze aan met MKB-cijfers.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. P. Fris

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer