Topsectoren in beeld: Beleving van het ondernemingsklimaat

27 februari 2014

In het kader van het onderzoeksprogramma MKB en Ondernemerschap heeft Panteia in 2012 een topsectorenpanel geformeerd. Het panel is eerst en vooral bedoeld om het bedrijfslevenbeleid, waarvan het topsectorenbeleid een belangrijk onderdeel uitmaakt, te kunnen monitoren. In het najaar van 2012 is de eerste telefonische enquête onder de deelnemers van het Topsectorenpanel uitgevoerd. Deze eerste meting van het panel concentreerde zich onder meer op de bekendheid met het topsectorenbeleid en diverse aspecten van het ondernemingsklimaat. De eerste meting heeft plaatsgevonden als een zogenoemde nulmeting, met de intentie om later de ontwikkeling te kunnen volgen van met name de beleving die de topsectoren van het ondernemingsklimaat hebben. Op een aantal punten riepen de resultaten van de meting in het najaar 2012 de ‘waaromvraag’ op. Daarom is in meting in het voorjaar van 2013 voor de beleving van een aantal aspecten van het ondernemingsklimaat nagegaan, wat de motivatie van de bevraagde ondernemers is voor de door hen gegeven antwoorden. Aan de meting van het voorjaar 2013 hebben 1.893 ondernemers uit de negen topsectoren deelgenomen.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. W.D.M. van der Valk

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer