Samenwerkingskenmerken van challengers in de topsectoren

17 maart 2014

Eind 2013 is binnen het Programma MKB en Ondernemerschap en in coproductie met het Ministerie van Economische Zaken het rapport 'Aankomende en opkomende) challengers in de topsectoren' tot stand gekomen. In de tweede meting van het Topsectorenpanel in 2013 zijn naast vragen, gericht op het genoemde challengeronderzoek ook vragen gesteld over de samenwerking van bedrijven. De combinatie van deze vraagstelling is voor de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) aanleiding geweest om opdracht te geven voor een additioneel onderzoek naar de samenwerkingskenmerken van challengers. Een challenger is gedefinieerd als een bedrijf dat: - een vernieuwend product of concept heeft - waarmee men een groot deel van de markt pakt of kan gaan pakken - waarmee men de concurrentie aangaat met de gevestigde orde - een ambitieuze groeidoelstelling heeft (in dit geval een groeiambitie van 25% of meer in de komende 3 jaar). Door dit onderzoek is duidelijk geworden dat challengers vaker en ook intensiever samenwerken met zowel kennisinstellingen als andere partijen. Het is tot stand gekomen met cofinanciering vanuit AWT.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. A.P. Muizer

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer