Competitie leidt tot betere sectorprestaties

11 juli 2001

Door turbulentie op de markt en concentratie van bedrijven is de afgelopen jaren de competitie tussen bedrijven toegenomen, met positieve gevolgen voor de prestaties van sectoren. Zo heeft de toegenomen competitie in de periode 1988-1999 geleid tot een hogere arbeidsproductiviteit, een hogere groei van de toegevoegde waarde en lagere prijzen in zowel de industrie als de diensten. Effecten op de middellange termijn verschillen echter van de effecten op de korte termijn. Op de middellange termijn wordt het effect van de toegenomen competitie op de werkgelegenheidsgroei en op de nettowinstmarge negatief in zowel de industrie als de diensten. Dit blijkt uit onderzoek van EIM.

Industrie en diensten profiteren
De positieve invloed van de competitie heeft niet alleen geleid tot een hogere arbeidsproductiviteit, een hogere groei van de toegevoegde waarde en lagere prijzen in zowel de industrie als de diensten. In de industrie heeft het ook een toename in de werkgelegenheidsgroei en een daling van de nettowinstmarge tot gevolg gehad. In de dienstensector heeft de relatief grote toename van de productiviteitsgroei geleid tot een toename van de nettowinstmarge. Deze sector werd echter ook geconfronteerd met een minder positief effect, en wel een afname van de werkgelegenheidsgroei.

Op middellange termijn minder positieve effecten
In beide sectoren, de industrie en de diensten, wordt op de middellange termijn het effect van de toegenomen competitie op de werkgelegenheidsgroei en op de nettowinstmarge negatief. De productiviteitsgroei is namelijk hoger op de middellange termijn, wat leidt tot een kleinere vraag naar arbeid en tot een hogere groei van de export. Meer export betekent meer internationale concurrentie, en dit vergroot de druk op de prijs van de output. Een kleinere vraag naar arbeid betekent meer concurrentie op de arbeidsmarkt, en dit vergroot de druk op de lonen. Naar verwachting neemt de competitie in de periode 2001-2005 verder toe. Dit betekent dat de effecten in deze periode gelijk zullen zijn aan de effecten die zijn opgetreden de periode 1988-1999.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Competition and economic performance

12 juni 2001

Onderzoek naar het aandeel van concurrentie bij sector prestatie aan de hand van twee tijdsperioden; het verleden (1988 - 1999) en de toekomst (2001-2012). Voor dit onderzoek is een model (MOCO) ontwikkeld om de effecten van turbulentie en concentratie van economische prestaties van sectoren te analyseren.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. H.R. Nieuwenhuijsen, drs. H.R. Nieuwenhuijsen, drs. J. Nijkamp, drs. J. Nijkamp

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer