Forse koopkrachtstijging zelfstandigen door nieuw belastingstelsel

07 mei 2001

De inkomenspositie van zelfstandigen is sterk verbeterd. Het reëel besteedbaar inkomen neemt dit jaar met 9,75 procent toe. Deze stijging is voor 8,25 procent toe te schrijven aan het nieuwe belastingstelsel. Dit blijkt uit het binnenkort te verschijnen rapport `Kleinschalig Ondernemen 2001'. Voor 2002 zijn de verwachtingen aanzienlijk minder positief. Dan wordt een stabilisatie van de koopkracht van zelfstandigen verwacht.

EIM heeft de gevolgen van de belastingherziening 2001 voor de inkomenspositie van zelfstandigen berekend. Daarbij is de huidige situatie vergeleken met de oude. De herziening van het belastingstelsel heeft haar uitwerking, voor zelfstandigen althans, niet gemist. De sterke stijging van het besteedbaar inkomen met 8,25 procent is vooral een gevolg van de diverse heffingskortingen die gunstig uitpakken voor zelfstandigen.

Een van de doelstellingen van de stelselwijziging was een verbreding van de grondslag voor de belastingen. De afname van het belastbaar inkomen is aanzienlijk lager dan de afname van het bruto-inkomen. Ook in die zin lijkt het nieuwe belastingstelsel dus naar wens te functioneren.

De voornaamste fiscale ontwikkelingen in 2001 en 2002 die invloed hebben op het inkomen van zelfstandigen zijn:
- De sterke toename van de omvang van de premies volksverzekeringen in 2001;
- de afname van de aan ondernemerschap gerelateerde aftrek;
- de positieve invloed van de heffingskortingen;
- de sterke afname in 2002 van de aftrekbare premies voor verzekeringen met 8 procent.

Tabel 1 Gevolgen van de Belastingherziening 2001 voor zelfstandigen*

 

Oud Belastingstelsel, cijfers 2001 (2000 doorgetrokken)

Nieuw Belastingstelsel, cijfers 2001

Financiële effecten stelselwijziging (gerelateerd aan Oud Belastingstelsel)

     

in guldens

in procenten

Bruto-inkomen

62.260

59.780

-2.480

-4,00

Belastbaar inkomen (Box I)

34.120

33.630

-490

-1,50

Belastingvrije som

11.420

0

   

Inkomsten- en loonbelasting (Box I)

9.630

11.240

   

Vermogensbelasting

330

0

   

Forfaitair rendement

0

3.640

   

Forfaitaire rendementsheffing

0

820

   

Gecombineerde heffingskorting

0

4.630

   

Totaal Belastingen en premies volksverzekeringen

9.960

7.430

-2.530

-25,50

Besteedbaar inkomen

43.240

46.790

3.550

8,25

* Door het sterk samenvattend karakter van de tabel bevat deze alleen kernelementen uit 
   het inkomenstraject van zelfstandigen. De cijfers uit de tabel zijn niet optelbaar.
   Bron: Ramingen EIM, ook op basis van CBS en CPB.
   Bedragen zijn afgerond op f 10,-, percentages op 0,25%.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Kleinschalig Ondernemen 2001

12 juli 2001

In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van recente ontwikkelingen en een prognose van verwachte economische ontwikkelingen in het midden- en kleinbedrijf. De inkomenspositie van zelfstandigen is in 2001 sterk verbeterd. Het reëel besteedbaar inkomen neemt met bijna 10 procent toe. Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan het nieuwe belastingstelsel. Voor 2002 zijn de verwachtingen aanzienlijk minder positief. Dan wordt een stabilisatie van de koopkracht van zelfstandigen verwacht.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. H.H.M. Peeters, drs. K.L. Bangma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer