Intermediairs maken MKB groener

03 mei 2001

Zowel beleidsmakers als MKB-ondernemers zien in de branche- en sectororganisaties een belangrijke partner om milieu- en milieutechnologiebeleid uit te voeren. Deze intermediairs zijn nodig om het MKB voor te lichten, vertrouwen te winnen voor milieu-beleid en maatwerk te leveren bij advisering. Zonder de intermediairs zou de deelname aan milieuprojecten kleiner zijn en zouden er minder milieuvriendelijke maatregelen genomen zijn in het MKB. Dit blijkt uit onderzoek van EIM.

Een derde van MKB investeert in milieu
Bijna een derde van de MKB-ondernemers heeft in de afgelopen twee jaar milieuvriendelijk geĆÆnvesteerd. Van deze investeerders heeft 37% aan energiebesparing en 17% aan afvalpreventie gedaan. Een op de tien ondernemers heeft gewerkt aan een milieuzorgsysteem of aan een schonere productieme-thode. Hieronder vinden we vooral grotere en innovatievere bedrijven.

Gemeenten, brancheorganisaties en energiebedrijven krijgen vertrouwen
Wanneer MKB-ondernemers op zoek zijn naar informatie over milieuzaken, dan halen zij informatie uit vakbladen (59%) en gaan ze te rade bij brancheorganisaties (48%), collega-bedrijven, leveranciers en andere contacten uit het bedrijfsleven (46%). Voor diepgaander advies of informatieaanvragen gaan de meeste ondernemers naar hun gemeente. Maar ook leveranciers, brancheorganisaties en energiebedrij-ven worden regelmatig ingeschakeld. Niet-commerciĆ«le organisaties  `de intermediairs' krijgen van hen evenwel het meeste vertrouwen.

Tijd en geld bepalen effectiviteit milieubeleidsinstrumenten
Beleidsmakers lijken een voorkeur te hebben voor communicatieve of sociale beleidsinstrumenten, zoals bijvoorbeeld convenanten. Economische instrumenten daarentegen, zoals subsidies, bouwt men af. Dit staat haaks op de mening van de doelgroep. MKB-ondernemers hebben namelijk een voorkeur voor subsidies, fiscale maatregelen en andere instrumenten die hen financieel ondersteunen en die een snelle werking hebben. Samengevat: tijd en geld zijn de voorwaarden waaronder ondernemers in het MKB bereid zijn milieuvriendelijke investeringen te doen.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Hoe 'groen' is het MKB-milieubeleid?

03 mei 2001

Onderzoek naar de effectiviteit van het milieu- en milieutechnologiebeleid. Dit beleid kent een breed scala aan instrumenten, zoals voorlichting, subsidies, convenanten, heffingen, kredietvormen en fiscale maatregelen voor het midden- en kleinbedrijf.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. K. Jaarsma, drs. K. Jaarsma, drs. P.J. Beemsterboer, drs. P.J. Beemsterboer, drs. W.V.M. van Rijt-Veltman, drs. W.V.M. van Rijt-Veltman

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer