Kwart pre-starters staakt voorbereidingen eigen bedrijf

17 april 2001

Niet iedereen die voorbereidingen treft voor het starten van een eigen bedrijf gaat ook daadwerkelijk van start. Allerlei problemen en beperkingen kunnen leiden tot vertragingen of zelfs tot het (definitief) staken van de voorbereidingen. Sinds het najaar van 1998 volgt EIM een grote groep personen die op dat moment bezig waren met de voorbereidingen op de start van hun eigen bedrijf. Zo'n twee jaar later zegt ruim een kwart van de pre-starters een punt te hebben gezet achter het voorbereidingsproces (stoppers). Daarnaast is een op de tien pre-starters nog met de voorbereidingen bezig (potentiële starters). Een ruime meerderheid is feitelijk met het bedrijf gestart (starters).

Persoonlijke omstandigheden veelal oorzaak van staken voorbereiding
Het zijn meestal persoonlijke omstandigheden die ten grondslag liggen aan de beslissing om te stoppen met de voorbereidingen. Privé-problemen, te weinig ervaring of gebrek aan tijd vormen vaak de aanleiding. In combinatie met hun veelal negatieve startmotieven, zoals dreigende werkloosheid en het ontkomen aan een uitkeringssituatie, komen sommige stoppers tot het inzicht dat het zelfstandig ondernemerschap te veel risico's met zich meebrengt. Om die reden keren veel stoppers toch terug naar hun oude baan in loondienst of gaan zij zoeken naar een nieuwe werkgever. Niettemin heeft twee derde van de stoppers de gedachte aan een eigen bedrijf nog niet uit het hoofd gezet.

Te hoge ambities en lange procedures belemmeren het voorbereidingsproces
Een vertragend element in het voorbereidingsproces van een eigen bedrijf is bijvoorbeeld het streven om binnen enkele jaren een groot bedrijf op te zetten. In vergelijking met de potentiële starters zijn de starters terughoudender in hun doelen; zij vinden de zelfstandigheid en vrijheid die het ondernemerschap met zich meebrengt duidelijk belangrijker. Ook de sectorkeuze speelt een rol. Relatief veel potentiële starters beginnen een industrieel bedrijf. Dit vraagt niet alleen om een specifieke locatie, maar ook om de vereiste vergunningen en om flinke investeringen. Meestal nemen deze factoren nogal wat tijd in beslag en vertragen daardoor de voorbereiding.

Overige
De publicatie Het voorbereidingsproces: van start tot finish? geeft inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen pre-starters die de start wel halen, zij die met vertragingen worden geconfronteerd en pre-starters die met de voorbereidingen stoppen.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Het voorbereidingsproces: van start tot finish?

10 april 2001

Dit onderzoek geeft inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen pre-starters die de start wel halen (starters), zij die met vertragingen worden geconfronteerd (potentiële starters) en pre-starters die met de voorbereidingen stoppen (stoppers).
Leave this field empty

Auteur(s): drs. H.W. Stigter

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer