In 2000 herstel van omzetgroei in groothandel

07 februari 2000

Na een omzetgroei van rond 3¾% in 1999, biedt het jaar 2000 betere perspectieven voor de groothandel. Mede door goede exportverwachtingen en beperkte prijsstijging van de verhandelde producten, zal de groothandelsomzet dit jaar met bijna 5½% groeien. De ruim 57.000 Nederlandse groothandelsondernemingen met rond een half miljoen werkzame personen zullen naar verwachting in het jaar 2000 een kleine 510 miljard gulden gaan omzetten. Bovendien zullen er ruim 14.000 nieuwe arbeidsplaatsen bijkomen. Dit blijkt uit onderzoek van EIM.

Vernieuwing groothandelsfuncties zet door
Voortdurende veranderingen in de machts- en krachtsverhoudingen tussen industrie, detailhandel en groothandel, leiden tot een herverdeling van taken, ook voor de groothandel.

De groothandel concentreert zich momenteel op twee zaken:
-  Mondialisering van de handelsactiviteiten, via schaalvergroting door fusies en overnames,
   dan wel door ICT-toepassingen met electronic commerce;
-  Uitgesproken sterke punten duidelijk over het voetlicht brengen, via het opbouwen van
   een kennisvoorsprong die ketenvernieuwing mogelijk maakt.

Maatwerk, euro, Internet en krapte op de arbeidsmarkt
Een van de belangrijkste aandachtspunten voor de Nederlandse groothandelaar is de sterke druk van de afnemer om meer en meer `maatwerk' afgeleverd te krijgen, maar dan wel tegen `massacondities'. Ook de overschakeling op de euro speelt, vooral voor de vele im- en exporteurs, een grote rol in de bedrijfsvoering. Hetzelfde geldt voor het snel benutten van kansen om via Internet een positie te verwerven of deze verdedigen tegen buitenlandse concurrenten. Aangezien de groothandel een historisch topaantal vacatures heeft, moet de groothandelaar verder ook veel aandacht besteden aan het vinden van geschikt personeel.


Voor inlichtingen: G. de Jong

Ondernemen in de Groothandel 2000

24 januari 2000

Dit rapport biedt een algemeen beeld van de groothandel in 1999. Het rapport start met een kenschets en behandelt structuurgegevens. Daarnaast wordt de groothandel met andere sectoren vergeleken. Ook wordt er ingegaan op trends en prognoses binnen de groothandel. Enkele van de trends: de klant wordt veeleisender, en Internet en electronic commerce zijn sterk in opkomst.
Leave this field empty

Auteur(s): G. de Jong, J.M. van der Zwan, dr. J.P.J. de Jong

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer