Omzet detailhandel groeit door

09 februari 2000

De detailhandel heeft wederom een goed jaar achter de rug, hoewel de omzetgroei in 1999 (+4%) niet zo hoog was als die in het topjaar 1998 (+6%). Dit geldt voor zowel de detailhandel in food als die in non-food. De detailhandel kent circa 89.000 ondernemingen. Deze waren in 1999 goed voor een totale omzet van circa 140 miljard gulden en een totale werkgelegenheid van circa 480.000 arbeidsjaren. Dit blijkt uit onderzoek van EIM.

Euro, sociale zekerheid en Internet houden detailhandel bezig
Euro, sociale zekerheid en Internet zijn maatschappelijke ontwikkelingen die de detailhandel momenteel het meest bezighouden. Meer dan de helft van de ondernemers ervaart gevolgen hiervan in zijn dagelijkse praktijk en onderneemt maatregelen hiertegen. Nieuwe kassasystemen en software moeten straks bijvoorbeeld de euro verwelkomen. Verzekeringen, uitbesteding van werk en arbodiensten moeten de risico's van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid beter spreiden. Detaillisten gaan internetten (of: surfen op Internet), stellen eigen websites samen en gebruiken deze steeds vaker als verkoopmedium.

Krapte op de arbeidsmarkt
Eén op de drie ondernemers in de detailhandel heeft te kampen met een tekort aan personeel. Dit grijpt zodanig in op de bedrijfsvoering, dat vrijwel altijd direct actie ondernomen wordt. De gebruikelijke wervingsactiviteiten worden geïntensiveerd, nieuwe doelgroepen (oud-werknemers, herintredende vrouwen) aangesproken en meer media (Internet, kassabonnen, promotie op scholen) gebruikt. Daarnaast wordt het huidige personeel gekoesterd in de sfeer van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Minder sterke groei in 2000
De verwachting is dat het jaar 2000 voor de gemiddelde ondernemer in de detailhandel een minder sterke groei laat zien dan 1999 en 1998. Het grootbedrijf zal zich beter ontwikkelen dan het midden- en kleinbedrijf, wat op een voortzetting van de langer aanwezige trend naar schaalvergroting en concentratie wijst.


Voor inlichtingen: mw. drs. W.V.M. van Rijt-Veltman

Ondernemen in de Detailhandel 2000

24 januari 2000

Overzicht van de sector detailhandel en tevens schets van het belang van de detailhandel in de nationale en internationale economie. Vervolgens wordt ingegaan op de structuur van de detailhandel en zijn subsectoren ?food?, ?mode?, ?wonen/entertainment?, ?overig non-food? en ?niet-winkelverkoop?. Trends en prognoses vormen de kern van het laatste hoofdstuk, waarin ook aandacht besteed wordt aan zowel de totale detailhandel als de afzonderlijke subsectoren.
Leave this field empty

Auteur(s): dr. J.P.J. de Jong, drs. A.J. Van der Velden, drs. K. Jaarsma, drs. W.V.M. van Rijt-Veltman

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer