Qredits bereikt beoogde doelgroepen daadwerkelijk

11 april 2013

Microfinanciering is in 2009 in Nederland beschikbaar gekomen door een voor dit doel speciaal opgerichte organisatie: Qredits. Het doel van Qredits is de ontwikkeling van het kleinbedrijf te bevorderen door specifieke kredietverlenings- en coachingsfaciliteiten aan te bieden. Daarbij richt ze zich zowel op startende als bestaande ondernemers met minder dan 5 werknemers. Uit een door Panteia/EIM uitgevoerde benchmark blijkt dat Qredits inderdaad die specifieke doelgroepen bedient die men bij aanvang voor ogen had.

Jong, vrouw, laag en middelbaar opgeleid, allochtoon
Qredits heeft in de ruim drie jaar dat zij bestaat inmiddels ruim 2.000 microfinancieringsklanten. De kenmerken van dit klantenbestand zijn vergeleken met die van het MKB-panel en het starterspanel van het Programmaonderzoek Ondernemerschap en MKB. Uit de benchmark blijkt dat Qredits specifieke doelgroepen relatief meer bereikt. De clientèle van Qredits is relatief jong, relatief meer vrouw, vaker laag en middelbaar opgeleid en vaker allochtoon. Qua branches zijn er binnen de clientèle van Qredits pieken in handel, horeca, transport en communicatie. De dienstverlenende sector, zowel zakelijk als persoonlijk, is juist ondervertegenwoordigd.

Qredits heeft de juridische vorm van een stichting en is opgericht door ABN AMRO Bank, ING Nederland, Rabobank Nederland en het Fonds Werken en Wonen, het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Benchmark klanten Qredits

11 april 2013

De vraag die zich na ruim 3 jaar voordoet is of Qredits de destijds beoogde doelgroepen ook daadwerkelijk bereikt. Daartoe is een benchmark uitgevoerd op de kenmerken: leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en afkomst. De benchmark is uitgevoerd met het MKB-panel van het Programmaonderzoek Ondernemerschap en MKB. Dit is een gestratificeerd panel van 2.000 MKB-bedrijven verdeeld over 8 sectoren, 56 branches en 2 grootteklassen. Er is uitsluitend ‘gebenchmarkt’ met het onderdeel kleinbedrijf (tot 10 werkzame personen). Tevens is een benchmark uitgevoerd met het starterspanel, dat data bevat van 1.000 in 2008 gestarte ondernemers.

 

Leave this field empty

Auteur(s): Lia Smit

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer