Challengers: hun kenmerken en succesfactoren

09 april 2013

"Challengers" zijn de uitdagers die concurrentie op de deelmarkten moeten bevorderen en innovatie moeten stimuleren. Maar hoe herkennen we deze uitdagers en hoe kunnen we ze versterken?  In een verkennende studie beantwoordt Panteia de eerste vraag en wordt een aanzet gegeven tot de beantwoording van de tweede vraag. In een vervolgonderzoek dat dit jaar wordt uitgevoerd, zal nader worden ingegaan op maatregelen die genomen kunnen worden om opkomende Challengers te ondersteunen en de effecten die hiermee bereikt kunnen worden.

Waaraan kunnen Challengers herkend worden?
Challengers kunnen worden gedefinieerd als personen/bedrijven met een onderscheidend concept dat (potentieel) grote effecten sorteert door in te spelen op een grote (latente) behoefte. Niet ieder bedrijf met een ambitie is in staat om uit te groeien tot een Challenger. Naast de elementen die al in de definitie van de Challenger zijn vervat, zijn ook een aantal succesfactoren op de Challengers van toepassing. Zo hebben Challengers kennis van - en ook daadwerkelijk succes - in de eigen branche en markt, en kennis van het product en/of de technologie hiervoor. Beschikken zij over overtuigingskracht en goede managementvaardigheden. En hanteren Challengers korte time-to-market concepten; geven zij bewijs van de werking en technische haalbaarheid van deze concepten en voeren zij daarbij een sterke waardepropositie en effectieve marketingstrategie. Deze uitkomsten van de verkennende studie resulteren in een model waar mee Challengers herkend kunnen worden, en een verklaring voor hun succes kan worden gegeven. Het vervolgonderzoek later dit jaar biedt ruimte voor een bredere empirische toetsing.


Voor inlichtingen:

Challengers: hun kenmerken en succesfactoren

09 april 2013

Dit onderzoek betreft een exploratief onderzoek naar de kenmerken en succesfactoren van Challengers. Om een zo goed mogelijk zicht te krijgen op bedrijven die als Challengers zijn gestart is een desk research naar global Challengers uitgevoerd. Vervolgens zijn eerdere casestudies van Panteia/EIM uit 2007 onderzocht, waarbij de nadruk lag op opkomende, jonge bedrijven die met een nieuw concept in een korte tijd een sterke groei hebben gerealiseerd. Ook zijn vier nieuwe casestudies uitgevoerd: drie bij (opkomende) Challengers en één met een venture capitalist die in dergelijke bedrijven investeert en het management begeleidt.

Leave this field empty

Auteur(s): M.M.M. Linssen, drs. A.P. Muizer, drs. N.G.L. Timmermans, H.S. van der Kroon

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer