Werkgeverschap voor nieuwe werkgevers een pragmatische keuze

04 april 2013

Ondernemers blijken pragmatisch om te gaan met de beslissing om personeel aan te nemen. Personeel wordt aangetrokken wanneer er meer werk is dan de ondernemer alleen kan uitvoeren. Niet verwonderlijk dus dat marktomstandigheden vaak genoemd worden als belemmering voor groei. Jaarlijks neemt een op de twintig ondernemers voor het eerst personeel aan. Gemiddeld creëren deze ‘nieuwe werkgevers’ ongeveer 3 banen per bedrijf, hoewel het grootste deel niet meer dan één werknemer in dienst neemt. In totaal betreft dit jaarlijks 50 tot 77 duizend banen. Het merendeel van de banen is vast, maar het aandeel flexibele banen ligt wel hoger dan het landelijke gemiddelde. Ook worden de meeste gecreëerde banen in deeltijd uitgevoerd. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM.

Verschillende belemmeringen voor nieuw werkgeverschap
Werknemersbescherming heeft een negatief effect op het aannemen van personeel, maar wordt in Nederland niet vaak als grootste obstakel gezien. Daarnaast spelen in de praktijk de persoonlijke voorkeuren en de ambities om te groeien een rol. Die zijn vaak niet gericht op het aannemen en managen van personeel. Ook de administratieve lasten, de beperkte toegang tot financiering, de versnippering van informatie en de schaarste van kwalitatief goed personeel worden als belemmerende factoren genoemd. Van de bedrijven zonder personeel in 2002 heeft 5,5% in de loop van dat jaar de stap naar het werkgeverschap gemaakt. In de loop van 2004 en 2007 is dit aandeel gedaald naar respectievelijk 5,4% en 4,3%. Recentere data ontbreken vooralsnog.

Ondernemerschaponderwijs en betere voorlichting bieden kansen voor doorgroei
Het aannemen van het eerste personeelslid - of de overgang van ondernemer naar werkgever - wordt in beleidsjargon aangeduid met “doorgroei”. De overheid kan met gericht beleid deze doorgroei faciliteren. Door meer en beter ondernemerschaponderwijs kunnen groeiambities aangewakkerd, en praktische problemen voorkomen worden. Voorlichting over alternatieve financieringsmogelijkheden biedt kansen voor creatieve financiering. Ten slotte zou de overheid zich het tot haar taak kunnen rekenen om informatie over het aannemen van personeel te bundelen. Dat biedt volgens de ondervraagde ondernemers kansen om doorgroei te bevorderen.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Wie wordt werkgever?

04 april 2013

De rapportage “Wie wordt werkgever” geeft de belangrijkste resultaten uit meerjarig onderzoek van Panteia/EIM naar bedrijven die hun eerste werknemer(s) aannemen. De data zijn afkomstig van koppelingen van CBS Microdatabestanden in de jaren 2002/2003, 2004/2005 en 2007/2008. Om de perceptie van zelfstandigen zonder personeel te onderzoeken is gebruik gemaakt van gegevens uit het zzp-panel van Panteia/EIM en zijn kwalitatieve interviews gehouden. In het onderzoek is sprake van een ‘nieuwe werkgever’ als een onderneming voor het eerst personeel heeft aangetrokken. Nieuw heeft hier geen betrekking op het startmoment van de onderneming, maar op het feit dat er sprake is van een recente overgang tot het werkgeverschap.

 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. N.E. de Vries, T. Span, Msc.

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer