Bij zzp’ers groeit behoefte aan wisselende werklocaties

02 april 2013

Het grootste deel van de zzp’ers werkt vanuit huis, maar hun aandeel neemt af en het aandeel zzp’ers dat werkt vanuit wisselende locaties neemt toe. Een op de acht zzp’ers die vanuit huis werken heeft behoefte aan een externe werklocatie. De behoefte daaraan is vooral in de ICT-sector en in de grootstedelijke gebieden. Een nieuw type externe werklocatie dat sterk in opkomst is, zijn de ‘coworking spaces’. Zzp’ers die gebruikmaken van coworking spaces hebben daar merkbaar zakelijk profijt van. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM.

Meer mobiele zzp’ers zoeken flexibele werkplekken
Het grootste deel van de zzp'ers werkt vanuit huis, of vanuit een kantoor of bedrijfsruimte aan huis. Het aandeel dat dit doet neemt echter af. Daarentegen vertoont het aandeel van de zzp’ers dat vanuit wisselende locaties werkt een stijgende tendens. Deze ambulante of mobiele zzp’ers werken op locaties van de opdrachtgevers, zijn op pad met (eigen) vervoermiddelen of maken gebruik van het groeiende aanbod van flexibele werklocaties. Eerder onderzoek in samenwerking met de Kamer van Koophandel Rotterdam heeft aangetoond dat er een grote groep zzp’ers bestaat die behoefte heeft aan locaties met ruime openingstijden, kort lopende contracten en dichtbij huis. Op een groot deel van het bestaande kantooraanbod zitten zzp’ers dus niet te wachten. Dit onderzoek is eerder verschenen onder de titel “Alles flex, is dat een mismatch?”

Coworking spaces stimuleren productiviteit en kennisdeling
Werken vanuit een externe werklocatie - die gedeeld wordt met anderen en daardoor mogelijkheden biedt voor netwerken - vergroot de kansen en omzet van zzp’ers. Het kan ook een beter evenwicht tussen werk en privé betekenen of een oplossing zijn voor mobiliteitsproblemen. Daarnaast kan de zzp’er op deze werklocaties over faciliteiten beschikken die thuis niet of moeilijk te realiseren zijn, zoals ruimtes voor besprekingen of het geven van cursussen, of een betere ICT-infrastructuur. In de vraag van zzp’ers naar werkruimte buitenshuis wordt op verschillende manieren voorzien. Meer recent zijn er verschillende nieuwe concepten ontwikkeld. Een nieuw type externe werklocatie is de coworking space, waar een grote mate van flexibiliteit is gekoppeld aan een grote mate van interactie tussen de gebruikers. De managers van coworking spaces stimuleren actief de kennisdeling tussen de verschillende partijen en waken over de open sfeer die er in de spaces hangt. Met dit onderzoek is een eerste ervaring met de coworking spaces in beeld gebracht. 80% van de zzp'ers vindt dat zijn productiviteit is gestegen door het gebruik van coworking spaces.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Gezocht: werklocatie 3.0

02 april 2013

Op basis van informatie uit het zzp-panel laat Panteia/EIM zien op welke wijze de huidige professional of vakman zijn werklocatie georganiseerd heeft. Er is aangetoond welke verschillen er zijn tussen sectoren en tussen sterk stedelijke en minder stedelijke gebieden. Deze informatie is gestaafd met enkele sprekende voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.
 

Leave this field empty

Auteur(s): Claudia Deijl, drs. A. Bruins, drs. N.E. de Vries

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer