Opleiding en werkervaring van ondernemers bepalend voor aantrekken personeel

21 maart 2013

Zelfstandige ondernemers met een hogere opleiding en met meer werkervaring trekken vaker personeel aan dan andere zelfstandige ondernemers. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Panteia/EIM en twee Spaanse universiteiten (Universiteit van Huelva en Carlos III Universiteit, Madrid). 
 
Bevindingen cruciaal voor banencreatie door ondernemers
Een belangrijke route om werkloosheid tegen te gaan is het aannemen van personeel door zelfstandige ondernemers. Analyses wijzen uit dat ondernemers die voorheen werkloos waren minder snel personeel aannemen dan ondernemers die voorheen werknemer waren. Deze bevinding duidt op het belang van werkervaring als werknemer.
De lagere kans voor ondernemers om personeel aan te nemen geldt echter niet voor voormalig werklozen met een hogere opleiding (HBO of WO). Deze bevinding duidt op het belang van opleiding. De bevindingen zijn interessant met het oog op de tegenwoordig hoge werkloosheidscijfers en het zelfstandig ondernemerschap als mogelijke route om aan werkloosheid te ontsnappen. Via het ondernemerschap is het mogelijk voor werklozen om, al dan niet tijdelijk, een baan voor zichzelf te creëren. Om ook banen voor anderen te creëren, zijn opleiding en werkervaring van de betrokken ondernemers cruciaal. Een mogelijke verklaring is dat wanneer de ondernemer eerder als werknemer ervaringen heeft opgedaan, dit het wellicht makkelijker maakt om later zelf als ondernemer optimaal gebruik te maken van de kwaliteiten die werknemers hem bieden.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Unraveling the relationship between the business cycle and the own-account worker's decision to hire employees

17 april 2014

We study the role of the business cycle in the individual decision of own-account workers to hire employees. Using panel data from the European Community Household Panel for the EU-15 countries, we show that own-account workers are less likely to hire employees during recessions. Next, we focus on identifying the underlying mechanisms of this negative relationship, while bearing in mind that liquidity constraints and unemployment are more common during recessions. First, we observe how liquidity constraints reduce the probability of transitioning from own-account worker to employer. Second, we find that non-higher educated own-account workers who were formerly unemployed are less likely to take on employees compared to those who were formerly in paid employment. This lower likelihood does however not seem to apply to formerly unemployed own-account workers who enjoyed tertiary education. These and other results from the paper suggest that formal education and former work experience are important assets for own-account workers which increase the probability that they create new jobs.

 

Leave this field empty

Auteur(s): A. Millán MSc, dr. A. J. van Stel, dr. C. Roman, dr. J.M. Millán

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer