Ambacht surft mee op hoogconjunctuurgolf

10 februari 2000

Het ambachtelijk bedrijfsleven heeft een goed jaar achter de rug. De vooruitzichten voor dit jaar zijn eveneens gunstig, al zullen omzet en werkgelegenheid naar verwachting minder groeien dan in 1999. In 1999 heeft het ambachtelijk bedrijfsleven zijn omzet met 3,5% zien groeien ten opzichte van het voorafgaande jaar. De verwachting voor 2000 is verdere groei, maar in een wat lager tempo: met 2,5%. De werkgelegenheid in het ambacht neemt zowel in 1999 als naar verwachting in 2000 toe met ongeveer 1%. Veeleisende klanten, de opkomst van Internet en e-commerce, en de huidige krapte op de arbeidsmarkt hebben de meeste gevolgen voor de bedrijfsvoering in de sector. Dit blijkt uit het onderzoek `Ondernemen in het ambacht 2000' van EIM.

Omzetontwikkeling
Wat de ontwikkeling van de activiteiten betreft zijn er accentverschillen tussen sectoren binnen het ambacht. Zo groeien het bouw- en het installatieambacht meer dan gemiddeld, evenals het dienstverlenend ambacht. Zij profiteren van de gunstige bouwconjunctuur en van de voortgaande groei van de consumentenbestedingen. Het metaal- en meubelambacht blijft juist wat achter bij het gemiddelde, maar de vooruitzichten voor 2000 zijn hier positief. Deze sector heeft te maken met sterke onderlinge én buitenlandse concurrentie.

Werkgelegenheidsontwikkeling
Dit deel van het bedrijfsleven is alles bij elkaar goed voor bijna 150.000 ondernemingen, bijna 30% van de Nederlandse ondernemingen. De sector biedt werk aan 440.000 personen. Werkgelegenheidsgroei is er vooral in het dienstverlenend ambacht. Met name in het bouw- en het installatieambacht neemt de werkgelegenheid in 2000 nog slechts weinig toe, na een groei met 2% in 1999. Ook in het handel- en reparatie-, en het metaal- en meubelambacht zal de werkgelegenheid in 2000 niet of nauwelijks toenemen.

Veeleisende klanten
Zes op de tien ondernemers in het ambacht ervaren de trend van toenemend veeleisende klanten aan den lijve. De meeste ondernemers doen er ook iets aan. De acties variëren van aanpassing van producten en uitbreiding van het assortiment via introductie van flexibele productiemethoden tot aanpassing van de service, met name door werknemers te scholen.

Opkomst Internet en e-commerce
Ambachtelijke bedrijven verwachten minder effecten van Internet en e-commerce dan bijvoorbeeld de groothandel en veel dienstverlenende bedrijven. Niettemin verwacht nog altijd 44% effecten voor de eigen onderneming. De meeste treffen maatregelen. Doorgaans is dat het openen van een website en een e-mailadres. In een minderheid van de gevallen bieden ondernemers bijvoorbeeld bestelmogelijkheden of uitvoerige productinformatie.

Krapte op arbeidsmarkt
Ruim vier op elke tien ondernemers in het ambacht hebben te maken met consequenties van de schaarste aan personeel. Zij grijpen naar uiteenlopende maatregelen om aan de juiste mensen te komen. Die variëren van zelf werknemers opleiden en `creatief werven' tot beter belonen en aanpassen van de taakinhoud. Creatief werven omvat acties zoals rechtstreeks benaderen van scholen, werven onder allochtonen of herintredende vrouwen, informeren bij vertegenwoordigers van leveranciers et cetera. Daarnaast neemt men deel aan collectieve acties voor het opleiden van nieuwe vakmensen, vaak opgezet door brancheorganisaties.


Voor inlichtingen: drs. R.M. Braaksma

Ondernemen in het Ambacht 2000

10 februari 2000

Beschrijving van de ambachtssector in de nationale economie en de structuur van het ambacht en de subsectoren in 1998. Ook wordt aandacht besteed aan trends en prognoses in 1999 en 2000. Enkele trends zijn: de hogere eisen van klanten, de krapte op de arbeidsmarkt en de veranderende marktverhoudingen door fusies en overnames. De omzetwaarde in het ambacht zal in 1999 met 2,8% toenemen, en voor 2000 is de verwachting een verdere groei in dezelfde orde van grootte: 2,6%.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. R.M. Braaksma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer