Innovatief MKB vaker op zoek naar externe financiering

28 januari 2013

Innovatieve bedrijven in het Nederlandse MKB zoeken vaker financiering buiten de bestaande kredietruimte dan niet-innovatieve MKB-bedrijven. 18% van het innovatieve MKB zocht het afgelopen jaar financiering buiten de bestaande kredietruimte, tegenover 9% van het niet-innovatieve MKB. Bovendien zoeken innovatieve MKB-bedrijven grotere sommen aan financieringsgeld: de gemiddelde omvang van hun financieringsvraag is 33% groter dan die van niet-innovatieve bedrijven in het MKB. Dit blijkt uit de meest recente meting van de Monitor Determinanten Bedrijfsprestaties van Panteia, uitgevoerd in 2012.

Innovatieve MKB-bedrijven doen meer beroep op eigen vermogen
Voor het gehele MKB geldt dat vreemd vermogen de belangrijkste bron van financiering is. Innovatieve MKB-bedrijven maken wezenlijk vaker gebruik van eigen vermogen dan niet-innovatieve bedrijven. Om eigen vermogen aan te trekken doen zij ook vaker een beroep op minder traditionele financieringskanalen, zoals participatiemaatschappijen en business angels. Ook het privévermogen is voor hen een belangrijkere bron van financiering. Vaak zijn er meer afwijzingen bij vreemd vermogen dan bij eigen vermogen. Dit heeft te maken met het risicoprofiel van innoverende bedrijven en hun investeringen, deze zijn omgeven door meer onzekerheid. Doorgaans liggen de verwachte opbrengsten van een investering lager en hebben de opbrengsten van innovaties spillover effecten. Ook kan de kennis waarin geïnvesteerd wordt het bedrijf verlaten wanneer medewerkers vertrekken. Mede hierdoor kloppen de innovatieve bedrijven voor vreemd vermogen het meest aan bij hun huisbank. Deze kan door de goede band de beste inschatting maken van het risico van de investering.


Voor inlichtingen:

Financiering van innovatie in het MKB

30 december 2012

In deze rapportage wordt de financiering van innovatieve bedrijven in het MKB versus niet-innovatieve bedrijven onderzocht. De data zijn ontleend aan de ‘Monitor Determinanten van Bedrijfsprestaties MKB’; een enquête die Panteia/EIM sinds 2006 jaarlijks uitvoert in het voorjaar bij een steekproef van 3.500 MKB-bedrijven. Hoofddoel van deze dataset is het meten van de wijze waarop het MKB de bedrijfsvoering organiseert. Innovatie is een van de aspecten dat jaar jaarlijks aan bod komt.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. P. Gibcus, T. Span, Msc.

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer