MKB zit in de verdrukking door stagnatie

24 januari 2013

Het jaar 2013 wordt het tweede opeenvolgende jaar dat de afzet van het MKB zal afnemen. Het MKB zal weinig herstel kunnen laten zien. Onderzoekbureau Panteia/EIM verwacht dat de afzet in het MKB met 0,75% zal afnemen. Dit hangt samen met haar sterke binnenlandse oriëntatie. Het MKB heeft veel last van een dalende consumptie, een overheid die minder inkoopt bij het bedrijfsleven, een afname van de investeringen en een dalende bouwproductie. Door de iets aantrekkende uitvoer kan de Nederlandse economie in 2013 zich enigszins herstellen. Vooral het grootbedrijf zal hiervan kunnen profiteren, de verwachting is dat de afzet in het grootbedrijf dit jaar gelijk zal blijven.

Winstdaling als gevolg van sterke prijsdruk in MKB
In 2013 zal de winst in het MKB met 4% afnemen. Vrijwel alle sectoren worden geconfronteerd met winstdalingen. Dit is niet alleen een direct gevolg van de afzetdaling in veel sectoren en een stijging van de grondstoffenprijzen, maar ook van een sterke druk op de prijzen en tarieven. Hierdoor kunnen niet alle kostenstijgingen in de prijzen worden doorberekend. De sterke druk op de prijzen zal ook betekenen dat ondernemers niet in alle gevallen de BTW-stijging geheel aan hun klanten kunnen doorberekenen.

Werkgelegenheid neemt in het MKB in 2013 fors af
Onzekerheid over de toekomst en dalende winstmarges zullen bedrijven ertoe brengen om te besparen op personeelskosten. De verwachting dat de markt langduriger weinig groei zal laten zien, maakt dat bedrijven minder hun best zullen doen om personeel vast te houden. Met een verdere krimp in 2013 zal de werkgelegenheid in 2013 met 1,5% afnemen. Dit komt neer op een verlies van werkgelegenheid van bijna 60.000 personen.

Veel MKB-sectoren krijgen te kampen met sterke afzetdaling
MKB-sectoren zoals de detailhandel, horeca, zakelijke dienstverlening en bouw zullen relatief fors in afzet dalen. De malaise in de bouw zal ook in 2013 voortduren. Vooral de nieuwbouw (zowel woningbouw als kantorenbouw) ondervindt de gevolgen van de economische recessie. De financiële problemen bij woningbouwbedrijven zet ook de renovatiemarkt onder druk. Onzekerheid over de nabije economische situatie speelt een belangrijke rol bij de terughoudende opstelling van consumenten. De koopkracht staat onder druk en de werkgelegenheid neemt af. Dit maakt dat de consument voorzichtig is met het doen van luxe of duurzame bestedingen. Vooral sectoren zoals de autosector, de detailhandel, de horeca en de persoonlijke diensten zullen te maken krijgen met een terughoudende opstelling van de consument. In de horeca staan niet alleen consumentenbestedingen maar ook de zakelijke uitgaven onder druk. Ook de zakelijke dienstverlening zal het moeilijk krijgen, bedrijven zijn uiterst kritisch op de inkoop van zakelijke diensten.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Algemeen beeld van het MKB in de marktsector in 2012 en 2013

24 januari 2013

In deze minirapportage wordt een economisch beeld gegeven van het Midden en Kleinbedrijf (MKB) in de marktsector voor de jaren 2012 en 2013. Het MKB in Delfstoffen, Verhuur- en Exploitatie Onroerend Goed, en in de Zorgsector zijn in dit onderzoek niet meegenomen.

Uitgebreide informatie over ontwikkeling van de afzet, winsten en werkgelegenheid is te vinden op de website ondernemerschap.nl via de volgende link:

www.ondernemerschap.nl/index.cfm/1,108,0,0,html /Prognoses

Reeksen kerncijfers over het MKB en Grootbedrijf, inclusief prognoses, kunt downloaden via de link:
http://data.ondernemerschap.nl/WebIntegraal/userif.aspx?SelectDataset=14&SelectSubset=41&Country=NL

Leave this field empty

Auteur(s): drs. D. Snel, drs. K.L. Bangma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer