Vermogenspositie van zzp-huishoudens is stevig

17 januari 2013

Uit recent onderzoek van Panteia/EIM blijkt dat zzp’ers meer uren moeten maken om hun inkomen op peil te houden. Nieuw onderzoek laat echter zien dat de vermogenspositie van zzp-huishoudens vrij stevig is. Zo beschikt de helft van de huishoudens van zelfstandigen zonder personeel in 2009 over een vermogen van 128 duizend euro of meer. Ter vergelijking: het gemiddelde huishoudenvermogen van personen in loondienst komt uit op 51 duizend euro. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM en het Centraal Bureau voor de Statistiek, in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vermogen zzp’ers vanaf 2006 toegenomen
In het onderzoek is ook gekeken naar verschillen tussen de totale groep zelfstandigen zonder personeel, inclusief ‘klassieke zzp’ers’ zoals de groenteboer of de caféhouder, en de nieuwe zzp’ers die voornamelijk hun eigen arbeid en diensten aanbieden. Deze zogenaamde “nieuwe zelfstandigen” zijn zelfs nog meer vermogend. Daarvan beschikt in 2009 de helft over een huishoudvermogen van 164 duizend euro of meer. Sinds 2006 is elk jaar de vermogenspositie van de zzp’er verbeterd, hoewel de toename in 2009 is gestagneerd. De huishoudens van nieuwe zelfstandigen laten in die jaren een hoger vermogen zien dan de totale groep zelfstandigen zonder personeel. Een verklaring hiervoor is de leeftijdsopbouw. Nieuwe zelfstandigen zijn gemiddeld wat ouder dan de totale groep en hebben dus vaker een groter vermogen opgebouwd.

Inkomenspositie van nieuwe zelfstandigen is iets beter
De helft van de nieuwe zelfstandigen heeft in 2009 een persoonlijk bruto-inkomen van 30 duizend euro of meer per jaar en bij de totale groep zelfstandigen zonder personeel is dat 28 duizend. Ook op huishoudniveau liggen inkomens dicht bij elkaar. In 2009 bedraagt het mediane huishoudinkomen van nieuwe zelfstandigen 64 duizend euro en dat ligt hoger dan bij de totale groep zelfstandigen zonder personeel (57 duizend euro).
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Inkomen, vermogen en dynamiek van zelfstandigen zonder personeel

22 december 2012

De bevindingen zijn afkomstig uit een gezamenlijke studie van Panteia/EIM en CBS, waarbij twee nieuwe datasets zijn gekoppeld aan registergegevens van het CBS. De doelstelling van deze studie is om meer uniforme cijfers te presenteren over het zzp-schap. Door aan te sluiten bij de vermelde definities is het voor het eerst mogelijk om onderlinge vergelijkingen te maken tussen zelfstandigen zonder personeel en nieuwe zelfstandigen. Met behulp van beide datasets zijn zowel voor de totale groep zelfstandigen als voor de deelpopulatie nieuwe zelfstandigen de inkomens, vermogens en dynamiek in kaart gebracht.

 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. N.E. de Vries, Nicole Braams MSc.

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer