Kleinbedrijf in topsectoren krijgt makkelijker krediet

10 januari 2013

Het kleinbedrijf in de topsectoren krijgt gemakkelijker krediet dan het kleinbedrijf in niet-topsectoren: 54% kreeg de gevraagde banklening volledig, tegen 31% in niet-topsectoren. Opvallend: in het grootbedrijf is er geen verschil tussen topsector- en niet-topsectorbedrijven. Bij het zoeken van extern eigen vermogen is hetzelfde te zien: het kleinbedrijf in topsectoren slaagt er vaker in dat aan te trekken (58%) dan het kleinbedrijf in niet-topsectoren (40%). Aan verschil in solvabiliteit ligt dit niet: die is vrijwel gelijk in topsectoren en niet-topsectoren. Aldus enkele uitkomsten van de Financieringsmonitor Topsectoren 2012 van onderzoeksbureau Panteia, uitgevoerd in het kader van het Programmaonderzoek Topsectoren van het Ministerie van Economische Zaken.

Verschillen tussen topsectoren
Uit het onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn tussen topsectoren onderling, waar het gaat om het zoeken van bedrijfsfinanciering. In Agro&Food en Creatieve Industrie hebben veel bedrijven financiering gezocht, in High Tech, Chemie en Tuinbouw juist weinig. De doelen van de gezochte financiering verschillen niet veel tussen topsector- en andere bedrijven. Werkkapitaal staat op de eerste plaats, maar topsectoren noemen wel vaker “bedrijfsmiddelen” als bestemming. In topsectorbedrijven wordt ook vaker financiering gezocht voor investeringen.

Meer succes en grotere bedragen
Bedrijven in topsectoren ‘shoppen’ meer bij andere banken dan niet-topsector bedrijven wanneer zij op zoek gaan naar financiële middelen. De financiering wordt ook vaker verkregen: 55% tegen 44% voor niet-topsector bedrijven. Topsectoren zoeken - zowel in klein-, midden- als grootbedrijf - per grootteklasse grotere bedragen dan niet-topsector bedrijven. Op zich maakt dit de kans op verkrijgen van financiering groter.

Bekendheid en gebruik overheidsregelingen
Overheidsregelingen zijn bij topsectorbedrijven wat beter bekend, er wordt vooral véél meer gebruik gemaakt van de fiscale aftrekregeling WBSO. Van de ‘Borgstellingsregeling MKB’ (BMKB), de ‘Garantie Ondernemingsfinanciering’ en de ‘Seedfaciliteit’ worden juist minder gebruik gemaakt. Opvallend is dat de nieuwe, aan de WBSO gekoppelde RDA-regeling (fiscale aftrekregeling R&D) al grote bekendheid geniet: in de topsectoren is 29% bekend met de regeling, bij niet-topsectorbedrijven is dit 22%. De RDA-regeling is pas sinds 2012 van kracht.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Financieringsmonitor topsectoren 2012

30 december 2012

Panteia/EIM voert voor het Ministerie van Economische Zaken al enkele jaren de Financieringsmonitor uit. Hiermee wordt het financieringsklimaat voor het particuliere bedrijfsleven in kaart gebracht vanuit de vraagkant. Het Ministerie heeft aangegeven behoefte te hebben aan inzicht in de financieringssituatie van bedrijven in de topsectoren, onder andere vanuit de vraag: wat is de financieringsbehoefte van bedrijven in de topsectoren in vergelijking met die van bedrijven in andere sectoren? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zijn in het kader van de financieringsmonitor extra bedrijven benaderd in de topsectoren, met dezelfde vragen die ook zijn gesteld aan de bedrijven die niet tot een topsector behoren.
 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. R.M. Braaksma, drs. W.H.J. Verhoeven, Lia Smit

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer