ZZP’ers zetten een tandje bij om inkomen op peil te houden

19 december 2012

De aanhoudende economische tegenwind heeft ook zijn uitwerking op zelfstandige ondernemers zonder personeel. Opdrachtgevers letten meer en meer op hun uitgaven en besteden steeds minder werk uit. Om de omzet en het inkomensniveau op vergelijkbaar peil te houden moeten de zzp’ers in 2012 meer uren besteden in hun bedrijf. Desondanks zou 87% van de zzp’ers weer kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap als zij opnieuw voor de keuze zouden worden gesteld. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM en het Ministerie van SZW onder 3000 zzp’ers.

Het wordt allemaal wat zwaarder
De omzetrealisatie door zzp’ers is sinds 2010 weinig veranderd. Ruim de helft realiseert een omzet tot 50.000 euro en 33% een omzet tot 25.000 euro. Bijna 1 op 3 heeft een gemiddeld netto maandinkomen van minder dan 1.250 euro. 1 op 5 verdient meer dan 3.000 euro per maand. Toch geven de ondervraagde zzp’ers aan dat zij op verschillende fronten moeten inbinden. Om de omzet en het inkomensniveau op vergelijkbaar peil te houden moeten de zzp’ers in 2012 meer uren besteden in hun bedrijf. Bijna een op de drie ondernemers van eenpersoonsbedrijven besteedt gemiddeld meer dan 40 uur per week in het bedrijf. Naast het persoonlijk inkomen wordt de financiële positie van zzp’ers ook bepaald door gezinsinkomen en andere inkomstenbronnen (bijvoorbeeld inkomsten uit vermogen). Bijna de helft kan niet meer in het levensonderhoud voorzien als het inkomen uit de onderneming geheel zou wegvallen.

Minder geld opzij voor ‘de oude dag’ en sociale verzekeringen
Door de zwaardere omstandigheden komt ook de sociale zekerheid en de pensioenvoorziening onder druk te staan. Het aandeel zelfstandigen dat verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid is gedaald van 38% naar 33% in 2012. Verzekering tegen arbeidsongeschiktheid hangt sterk samen met inkomensniveau. Hoe hoger het inkomen hoe vaker zzp’ers verzekeringspremies afdragen tegen inkomensrisico’s. Dit jaar zijn zzp’ers minder goed in staat gebleken om inkomen te reserveren voor hun oude dag. In 2011 spaarde de helft van de zzp’ers voor hun pensioen, terwijl dat nu 47% is. Ook is het aandeel van het inkomen dat opzij wordt gezet voor de oude dag kleiner (nu gemiddeld 5,3% tegenover 6,5% vorig jaar).
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Ondernemen zonder personeel

19 december 2012

Het zzp-panel geeft inzicht in relevante aspecten rond de bedrijfsvoering en de continuïteit van zzp-ondernemingen. Dit panel is in 2009 opgezet door Panteia/EIM in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Inmiddels is dit de zesde meting van het zzp-panel en hieraan hebben ruim 3.000 panelleden meegewerkt.
 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. A. Bruins, drs. N.E. de Vries, drs. P.J.M. Vroonhof

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer