Regeldruk is in beleving van MKB blijvend hoog

18 december 2012

De druk van overheidsregels en verplichtingen op het bedrijfsleven blijft hoog. Het overgrote deel van de ondernemers geeft ook in 2012 aan dat zij in hun bedrijf geen duidelijke effecten ervaren van het gevoerde overheidsbeleid op dit terrein. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB).

Veel MKB-ondernemers merken weinig van reductie administratieve lasten
De Nederlandse overheid voert al langdurig het beleid om de regeldruk van het bedrijfsleven te verminderen. Anno 2012 is 70% van de MKB-ondernemers nog steeds ontevreden, zij merken nog weinig van de vermindering van administratieve lasten. Toch vindt er door de loop van de jaren een lichte toename van merkbare effecten van het gevoerde beleid plaats. In 2012 geeft 10% van de MKB-ondernemers aan dat de effecten van het gevoerde beleid voor vermindering van de administratieve lasten binnen het bedrijf duidelijk merkbaar zijn. In 2010 was dit nog 8% en in 2007 nog slechts 4%.

Kleine bedrijven iets positiever over vermindering administratieve lasten
In het algemeen blijken de kleine bedrijven in het MKB iets positiever over het gevoerde beleid met betrekking tot de administratieve lasten dan de middelgrote bedrijven. Bedrijven in de financiële sector geven aan dat zij het minst effect van de reductiemaatregelen hebben ervaren. Van alle door de overheid opgelegde informatieverplichtingen vinden de MKB-ondernemers het doen van belastingaangiften en overbodige bureaucratie in zijn algemeenheid het meest ergerlijk. De belastingaangiften en de administratie in het kader van de jaarrekening kosten MKB-ondernemers de meeste tijd.

Bijna helft van de MKB-ondernemers merkt geen vermindering van toezichtslasten
Naast de administratieve lasten, spelen ook de toezichtslasten en de dienstverlening een belangrijke rol. Ten aanzien van het beleid van de overheid om de lasten van overheidstoezicht en inspecties te verminderen is volgens bijna de helft (47%) van de ondernemers geen duidelijk effect merkbaar. Daartegenover merkt 16% van de MKB-ondernemers wel een duidelijk effect van dit beleid in hun bedrijf. Het meewerken aan controles en toezicht wordt in 2012 ook minder vaak door MKB-ondernemers genoemd als meest ergerlijk verplichting. Uit het onderzoek blijkt verder dat de waardering voor de dienstverlening van de overheid ongeveer op gelijk niveau blijft.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Regeldruk in beleving MKB blijvend hoog

18 december 2012

Het vorige kabinet had de ambitie om de administratieve lasten voor het Nederlandse bedrijfsleven in de periode 2010-2012 te reduceren met 10%. Uit de voortgangsrapportage Programma Regeldruk Bedrijven van de overheid blijkt een verwachte afname eind 2012 van ruim 11%. De kwantitatieve vermindering van de regeldruk wordt volgens deze voortgangsrapportage gerealiseerd. De beleving van de regeldruk door de ondernemers in het MKB is in dit kader ook van groot belang. Panteia/EIM heeft daarom een nieuwe meting uitgevoerd onder de leden van het MKB-Beleidspanel (circa 2.000 ondernemers) naar de merkbaarheid van de verschillende reductiemaatregelen. Het rapport bevat daarnaast ranglijsten van de administratieve verplichtingen die de meeste ergernis opwekken en van de meest tijdrovende administratieve handelingen.
 

Leave this field empty

Auteur(s): J.J. Boog, drs. J. Snoei

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer