Flinke toename van innovatieve activiteiten in het MKB

13 december 2012

Na een scherpe daling van het aandeel innovatieve bedrijven in het Nederlandse MKB in 2011, is er in 2012 sprake van een flinke toename. Onderzoeksbureau Panteia uit Zoetermeer meet al ruim 10 jaar de innovativiteit in het MKB. Het aandeel innovatieve bedrijven ligt in 2012 op het hoogste niveau in de afgelopen vijf jaar, maar is nog altijd lager dan in de periode daarvoor.

MKB in industrie, groothandel en communicatie het meest innovatief
In het onderzoek is gekeken naar het aantal bedrijven dat in de afgelopen drie jaar product- en/of procesinnovaties hebben doorgevoerd. Anno 2012 zijn MKB-bedrijven in de industrie, groothandel en communicatie het meest innovatief. Binnen de industrie zijn de voedings- en genotmiddelenindustrie en de chemische, rubber- en kunststofindustrie traditiegetrouw koplopers. In de bouw en de transportsector is de innovativiteit naar verhouding het laagst.
Gelet op de innovatieve activiteiten van MKB-bedrijven, is er vooral sprake van een sterke stijging van het aandeel MKB-bedrijven dat samenwerkt om vernieuwingen te ontwikkelen. Ook is het aandeel bedrijven dat gebruikmaakt van externe kennisnetwerken flink toegenomen ten opzichte van vorig jaar. De toename van het aandeel bedrijven met medewerkers die zich specifiek bezighouden met innovatie is een stuk kleiner.

Opleving innovativiteit in 2012 ondanks tegenvallende economische groei
Na het uitbreken van de kredietcrisis en de daaropvolgende economische crisis nam de innovativiteit in het MKB af. In 2008 daalde het aandeel innovatieve MKB-bedrijven van maar liefst 66 procent naar 50 procent; een kwart minder innovatieve bedrijven. In 2009 en 2010 steeg het aandeel innovatieve MKB-bedrijven licht. In samenhang met de verslechterde economische situatie in 2011 daalde het aandeel echter wederom, nu tot onder 50 procent. Dit is het laagste niveau in tien jaar. Ondanks de tegenvallende groei is in 2012 sprake van een opleving van het aandeel innovatieve bedrijven.

Verwachte investeringen in innovatie bewegen mee met de conjunctuur
In tijden waarin de economische groei tegenvalt, denken ondernemers duidelijk minder aan innovatie uit te geven dan in tijden van hoge economische groei. Voor komend jaar zijn de verwachte uitgaven aan innovatie wat hoger dan voor dit jaar. Afgaande op de voornemens van ondernemers, mogen we voor 2013 vooral een sterke toename van de uitgaven aan innovatie verwachten in de chemische, rubber- en kunststofindustrie, de metaalindustrie, de groothandel en de financiële dienstverlening. In de bouw en de horeca zijn de vooruitzichten somber.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Innovatie in het MKB

13 december 2012

Panteia/EIM doet al ruim tien jaar jaarlijks onderzoek naar de mate waarin ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) innoveren. De beschikbare gegevens bieden de mogelijkheid om de ontwikkeling in de innovatieve activiteiten van ondernemers door de tijd te volgen. In deze rapportage gaan we achtereenvolgens in op realisatie van innovaties, innovatieve inspanningen en innovatieve voornemens van MKB-ondernemers in de periode 2002-2012. Ook staan we stil bij sectorale verschillen en verschillen tussen kleine en middelgrote bedrijven voor wat betreft de mate van innovativiteit.
 

Leave this field empty

Auteur(s): A. Ruis Msc.

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer