Klanten en technologie richtinggevend in dienstverlening

14 februari 2000

In de dienstverlening zijn klanten, Internet en electronic commerce de belangrijkste trends. De toenemende aandacht voor de klant weerspiegelt zich in een grotere pluriformiteit van het dienstenaanbod. De consumentenvraag wordt steeds diverser. Internet is als 'drager' van electronic commerce een snel expanderende mogelijkheid voor de dienstverleners in contact met klanten. Ook voor specifieke business-to-business toepassingen is Internet het medium. De mobiliteit neemt toe door de informatietechnologie en telecommunicatie. De bedrijfsvoering wordt steeds efficiënter en de elektronische betalingsmogelijkheden nemen toe. Dit blijkt uit panelonderzoek van EIM onder 2.500 ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

Mobiele diensten snel in opkomst
Door de liberalisering van de telecommunicatiemarkt is de markt in beginsel vrij voor alle producten en diensten: een markt met volledige concurrentie. Er bestaan in de praktijk nog belemmeringen in het verkrijgen van toegang tot de eindgebruiker. Zo zijn er nog ruimtelijke verschillen in de telecommunicatie-infrastructuur. Onder invloed van technologische ontwikkelingen verandert de markt voor telecommunicatie in snel tempo. Met name het aanbod van mobiele diensten wint snel terrein. Wel zijn er duidelijke verschillen tussen Europese landen ten aanzien van de groei van de mobiele telefonie.

Minder sterke groei in 2000
De Nederlandse commerciële-dienstensector maakt sterke jaren door. De productie is in 1999 met 5% gegroeid. Het aantal banen nam in dat jaar met 50.000 arbeidsplaatsen toe (3%). Het productievolume neemt in 2000 minder toe (3,75%) dan in 1999 en de werkgelegenheid zal stijgen met circa 2%, zijnde 35.000 arbeidsplaatsen. De productieontwikkeling in 2000 in de dienstensector wordt afgeremd door een minder sterke groei van de consumptieve bestedingen van gezinshuishoudens en een afzwakking van de groei van de bedrijfsinvesteringen. De ontwikkeling van de dienstensector in 2000 ligt met 3,75% wel 0,5 procent hoger dan de productiegroei van het totale particuliere bedrijfsleven. Met name de bovengemiddelde verwachtingen voor het transport en de telecommunicatie zijn hierop van invloed. De ruim 230.000 Nederlandse dienstverleners met meer dan 1,7 miljoen werkzame personen zullen naar verwachting in het jaar 2000 zo'n 330 miljard gulden gaan omzetten.


Voor inlichtingen: P.A. van Eck van der Sluijs

Ondernemen in de Diensten 2000

16 februari 2000

De sectorscoop beschrijft de structuur van de dienstensector en bevat prognoses en trends voor de korte en middellange termijn. De belangrijkste trends in dienstverlening zijn klanten, Internet en electronic commerce. De toenemende aandacht voor de klant weerspiegelt zich in een grotere pluriformiteit van het dienstenaanbod. De commerciële-dienstensector maakt sterke jaren door. De productie is in 1999 met 5% gegroeid. Het aantal banen nam in 1999 met 50.000 arbeidsplaatsen toe (3%). De ruim 230.000 Nederlandse dienstverleners met meer dan 1,7 miljoen werkzame personen zullen naar verwachting in 2000 zo?n 330 miljard gulden gaan omzetten.
Leave this field empty

Auteur(s): P.A. van Eck van der Sluijs, dr. J.P.J. de Jong, drs. A. Kwaak, drs. H.W. Stigter

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer