Succesfactoren voor het stimuleren van duurzaam ondernemen

06 december 2012

Uit een onderzoek van Panteia naar beleid gericht op het stimuleren van duurzaam ondernemen, blijkt dat de branchegerichte aanpak het beste werkt. De succesfactoren van een dergelijke aanpak komen in de regio en lokaal het best tot hun recht door dit te koppelen aan bestaande bedrijvennetwerken.

Kritische succesfactoren voor kansrijke initiatieven
Eerder onderzoek van Panteia toonde al aan dat er nog veel besparingspotentie en nog veel ruimte is voor duurzaam ondernemerschap in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Er worden dan ook veel initiatieven ontplooid, gericht op het stimuleren en ondersteunen van het MKB bij duurzaam ondernemen. Dit is aanleiding geweest om te onderzoeken welke initiatieven het meest effectief zijn en waarom. Op grond van de uitkomsten van een tiental casestudies is een aantal kritische succesfactoren geformuleerd. Vraagsturing is bijvoorbeeld een belangrijke succesfactor: het gaat om het inspelen op de vragen en behoeften van de bedrijven. Ook moeten duurzaamheidmaatregelen voor bedrijven concreet en rendabel zijn, met een helder en positief kostenbaten plaatje en een snelle terugverdientijd. Dit soort kritische succesfactoren hebben directe invloed op het welslagen van beleid voor duurzaam ondernemen.

Lokale bedrijvennetwerken zijn goede voedingsbodem
De in het onderzoek genoemde kritische succesfactoren vormen een goede basis om stimulering van duurzaam ondernemen in branches, regio en lokaal goed vorm te geven. De verschillende succesfactoren komen vooral het beste tot hun recht in een branchegerichte aanpak. Daar bovenop kan een succesvolle regionale/lokale aanpak het beste worden geconcentreerd bij lokale bedrijvennetwerken (vaak gerelateerd aan een bedrijventerrein). Uitbreiding van lokale bedrijvennetwerken met het thema duurzaamheid kan tot een 'green business club' leiden. Door een fysieke en/of digitale ontmoetingsplaats voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid te creëren kunnen er lokale ‘green deals’ worden gesloten. Een dergelijke aanpak lost voor de lokale overheden het ‘afstandsprobleem’ met het bedrijfsleven op.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Duurzaam ondernemen in het MKB

06 december 2012

Doel van de studie is te onderzoeken welke vormen van stimulering, handhaving of repressie het meest effectief zijn om bedrijven tot duurzaam gedrag aan te zetten. We kijken daarbij naar de verschillende overheden en overheidsinstanties, naar brancheorganisaties, naar parkmanagement en naar organisaties die specifiek in het leven zijn geroepen om duurzaam ondernemen te stimuleren.


 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. A.P. Muizer

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer