Innovatieve studentbedrijven hebben economische meerwaarde

04 december 2012

Ondernemerschap is belangrijk voor de economie. Het is daarom niet vreemd dat de overheid al jaren inzet op het stimuleren van ondernemerschap. In 2007 heeft dat onder meer geleid tot een groeiende aandacht voor ondernemerschap in het onderwijs. Dit resulteerde in de totstandkoming van studieonderdelen bij verschillende universiteiten en hogescholen waarin het starten van een eigen onderneming centraal staat. Samen met de Hogeschool van Amsterdam (HvA), daarnaast met medewerking van de Universiteit van Amsterdam en van de Hogeschool de Kunsten in Utrecht, heeft Panteia onderzoek uitgevoerd naar het fenomeen ‘studentbedrijf’. Wat leveren deze bedrijven op?

Studentbedrijven zijn innovatie gericht
Studentbedrijven zijn innovatief: 96% van de ondervraagde bedrijven zeggen dat zij werken aan een nieuwe product-markt-combinatie (pmc), een innovatie en/of een uniek en onderscheidend product. Van deze studentbedrijven heeft intussen 57% omzet gerealiseerd maar ook 30% heeft het bedrijf gestaakt. Ongeveer 14% van de studentbedrijven van de studie ‘minor ondernemerschap’ aan de HvA is na een aantal jaar nog steeds actief. Een belangrijke meerwaarde van ondernemers is dat zij innovatief zijn. Uit het onderzoek blijkt dat dit dé kracht is van de studentbedrijven. Ruim 30% heeft een nieuwe dienst of dienstenconcept ontwikkeld, 23% een creatief kunstzinnig product en 20% een nieuw product. Iets minder dan een kwart tracht een bestaand product of een bestaande dienst te vermarkten. Daarbij komt dat studenten leren wat ondernemerschap is. Dit is van waarde voor de toekomst. In totaal denkt ruim de helft van de deelnemende studenten aan continuering van het ondernemerschap in welke vorm dan ook.

Betere randvoorwaarden nodig voor meer succesvolle studentbedrijven
In de studie wordt ook nader ingegaan op de belangrijkste knelpunten en kritische factoren die het succes van het studentbedrijf bepalen. Zo blijkt dat sprake is van een spanningsveld tussen het afronden van de studie en het succesvol ‘runnen’ van een bedrijf. De belangrijkste knelpunten en kritische factoren liggen bij het bedenken en ontwikkelen van een goed idee met marktpotentie en bij het formeren van een gemotiveerd team met een goede samenwerking en taakverdeling. Soms is de minor te kort om een succesvol bedrijf neer te zetten. De studie wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen voor het scheppen van de randvoorwaarden voor succesvol studentondernemerschap. Het kan de basis zijn voor meer succesvolle studentbedrijven.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Meerwaarde van studentbedrijven

04 december 2012

Het doel van het onderzoek is vooral om inzicht te krijgen in de aspecten die van belang zijn voor de studentondernemers en voor het creëren van meerwaarde. De bedoeling is dat de uitkomsten van de huidige monitoringsystematiek van de HvA en van de casestudies de basis vormen voor een meerjarige monitor waarin studentbedrijven worden gevolgd en deze meerwaarde ook wordt geregistreerd en gekwantificeerd.
 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. A.P. Muizer

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer