Snelle groei en meer krimp van Nederlandse bedrijven

29 november 2012

Bijna een derde van de ondernemingen (met 10 of meer werknemers) in Nederland is in de periode 2007-2010 gegroeid qua werkgelegenheid. Een kwart van de bedrijven is aan te merken als een sterke groeier (snelgroeiend bedrijf of subtopper), met een werkgelegenheidsgroei van 15% of meer in deze periode. Daar staat tegenover dat in bijna 60% van de ondernemingen de werkgelegenheid in de genoemde periode is afgenomen. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM.

Werkgelegenheidsgroei in Nederland relatief laag
In vergelijking met andere West-Europese landen is het aandeel bedrijven met groeiende werkgelegenheid in Nederland met 32% relatief laag. In de andere landen ligt dit percentage tussen de 42 en 54%. Nederland scoort het hoogst met het aandeel snelgroeiende bedrijven (7%). Dit zijn bedrijven met een werkgelegenheidsgroei van 72,8% of meer in 3 jaar. Met een aandeel van 18% is het aandeel subtoppers (werkgelegenheidsgroei in 3 jaar tussen 15 en 72,8%) in Nederland iets lager dan dat in de ‘benchmarklanden’. België en het Verenigd Koninkrijk kennen het hoogste aandeel subtoppers. Het aandeel stabiele of krimpende bedrijven in Nederland is relatief hoog ten opzichte van andere West-Europese landen.

Snelle groei in Nederland vooral in de sector diensten
In Nederland zijn naar verhouding de meeste snelle groeiers te vinden in de sector diensten (vervoer en diensten), met 10% van alle bedrijven binnen deze sector. In de sector nijverheid (industrie, energie en bouw) zijn naar verhouding weinig snelle groeiers. In deze sector zijn juist veel bedrijven met een afname van de werkgelegenheid. Net als in Nederland is ook in de andere landen het aandeel snelle groeiers binnen de sector diensten het hoogst en die in de sector nijverheid het laagst.

Kwart bedrijven in topsectoren zijn sterke groeiers
Een kwart van de bedrijven in de topsectoren in Nederland is aan te merken als sterke groeier. Ook is in bijna 60% van de bedrijven de werkgelegenheid in de periode 2007-2010 afgenomen. In de Tuinbouw ligt het aandeel snelle groeiers het hoogst (8%) en in Water en de Life Science met respectievelijk 3 en 4% het laagst. Hier staat echter wel tegenover dat het totale aantal groeiende bedrijven in de sector Life Science het hoogst is van alle topsectoren. Het aandeel krimpende bedrijven is het hoogst in de sectoren Logistiek en Creatieve industrie, beide 65%.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Meer snelgroeiende bedrijven en meer krimpende bedrijven in Nederland

29 november 2012

In deze rapportage wordt inzicht gegeven in de omvang van (snel)groeiende bedrijven in Nederland, onderscheiden naar groeitypen en naar sector.
De volgende groeitypen op basis van werkgelegenheidsontwikkeling worden onderscheiden:

  • Snelgroeiende bedrijven (72,8% of meer in 3 jaar)
  • Gestage groeiers (15 - <72,8% in 3 jaar)
  • Gematigd groeiende bedrijven (0,5 - <15% in 3 jaar)
  • In omvang stabiele bedrijven (-0,5 -<= +0,5% in 3 jaar)
  • Krimpende bedrijven (krimp meer dan 0,5% in 3 jaar)


Hierbij wordt Nederland vergeleken met andere West-Europese landen. Bij de internationale vergelijking van groeitypen binnen de topsectoren blijkt dat het beeld van Nederland ook van toepassing is voor de andere landen. De verdeling van de groeitypen van bedrijven in de topsectoren komt vrijwel overeen met de verdeling van het gemiddelde bedrijf in de betreffende landen. De rapportage is gebaseerd op de bedrijfsontwikkeling in de periode 2007-2010 en heeft betrekking op bedrijven met 10 of meer werknemers. In deze rapportage wordt ook gekeken naar de ontwikkeling van topsectoren in Nederland en andere West-Europese landen. Hierbij wordt de indeling naar topsectoren gehanteerd, zoals die door het CBS in de notitie 'CBS-afbakening Topsectoren' van 18 juni 2012 is gedefinieerd.
 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. D. Snel, drs. N.G.L. Timmermans

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer