Vertrouwen in economisch beleid naar dieptepunt in het MKB

25 oktober 2012

Het vertrouwen in het door de Nederlandse overheid gevoerde economische beleid is in het MKB verder gedaald. Meer dan de helft van de ondernemers heeft hierin geen vertrouwen meer. Dit voorjaar had nog 53% wel vertrouwen, maar dat is in een halfjaar verder gedaald tot het niveau van de crisis in 2009. Dit blijkt uit een peiling van Panteia/EIM onder circa 2.000 ondernemers uit het MKB.

Laagste niveau in afgelopen vijf jaar
Sinds het uitbreken van de economische crisis vijf jaar geleden, is het vertrouwen van ondernemers in het economisch beleid nog nooit zo laag geweest. In 2009 gaf nog een meerderheid van 53% van de ondernemers aan vertrouwen te hebben in het economische beleid. In het voorjaar van 2011 was het vertrouwen in het economisch beleid sterk gestegen tot 74%, om vervolgens in 2012 weer fors af te nemen. Minder dan de helft van de ondernemers (47%) geeft aan vertrouwen of enigszins vertrouwen te hebben in het economisch beleid.

Helft van de ondernemers heeft nog vertrouwen in economische ontwikkeling
Na het crisisjaar 2009 herstelde in 2010 en 2011 het vertrouwen van de ondernemers in het MKB in de economische ontwikkeling van Nederland. Nu heeft nog maar net iets meer dan de helft van de ondernemers vertrouwen - of enigszins - vertrouwen in de economische ontwikkeling. In de meting van september is ten opzichte van het voorjaar hierin geen verandering te zien. Daarmee is het vertrouwen weer op het lage niveau van 2009 toen de economische crisis zijn negatieve uitwerking op het vertrouwen van de ondernemers duidelijk liet blijken.

Ondernemers geven een zes plus voor economische perspectief eigen bedrijf
Aan de ondernemers in het MKB is gevraagd om een rapportcijfer te geven voor de economische ontwikkeling van het eigen bedrijf in 2012. Dit najaar gaven de ondernemers een gemiddeld rapportcijfer van 6,2. Dat is 0,2 punt lager dan in het voorjaar, toen het rapportcijfer op 6,4 uitkwam. De meeste ondernemers geven een rapportcijfer rondom het gemiddelde, dus een 6 of een 7. De groep ondernemers die een lager rapportcijfer geeft (een 5 of lager) is toegenomen van 17% tot 24%.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Steeds minder ondernemers hebben vertrouwen in het economische beleid

25 oktober 2012

Deze rapportage geeft en beeld van de stemming onder de ondernemers in het MKB ten aanzien van de Nederlandse economie en de eigen bedrijfsprestaties. Deze stemming is te beschouwen als een goede eerste indruk over de verwachte economische ontwikkeling van de MKB-bedrijven in de nabije toekomst. De gegevens omtrent de stemming onder de ondernemers zijn ontleend aan het MKB-Beleidspanel. Dit is een enquête van Panteia/EIM onder 2.000 ondernemers in het MKB (bedrijven met minder dan 250 werkzame personen). De laatste enquête is gehouden na de Tweede Kamerverkiezingen. De resultaten worden vergeleken met een enquête die in het voorjaar van 2012 is gehouden en afgesloten voor de val van het kabinet Rutte. Voor de concrete prognoses van de economische ontwikkeling wordt verwezen naar de publicatie ‘Algemeen beeld van het MKB in de marktsector 2012-2013’.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. K.L. Bangma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer