Snelgroeiende bedrijven niet sneller failliet

18 oktober 2012

Snelle groeiers zijn belangrijk voor de economische groei. Zij brengen innovatie en dynamiek in de economie. Tegelijkertijd worden ondernemers die snel groeien nogal eens gewaarschuwd dat ze niet te snel moeten groeien. Als het groeitempo te hoog ligt, dan zou dat wel eens negatief kunnen uitpakken en zelfs in een faillissement kunnen eindigen. In eerder onderzoek van Panteia/EIM is aangetoond dat de kans op ‘kapot’ groeien vrij klein is. In nieuw onderzoek blijkt dat deze kans even groot is als voor bedrijven die niet groeien.

Snelle bedrijfsgroei heeft amper invloed op overlevingskansen
De resultaten van dit onderzoek zijn een verfijning van een eerder onderzoek van Panteia/EIM naar ditzelfde onderwerp, waarvan de resultaten in februari van dit jaar zijn gepubliceerd (“The risk of growing fast”). In de eerdere versie werd als randvoorwaarde opgelegd, dat de relatie tussen werkgelegenheidsgroei en overlevingskansen door middel van een tweede- of derdegraads vergelijking kon worden weergegeven. Dit maakte het mogelijk om de hypothese te toetsen dat er sprake is van een omgekeerd U-vormig verband. Deze hypothese kon niet worden weerlegd. Hieruit volgde dat er sprake was van een bepaald omslagpunt: als bedrijven sneller groeiden dan dit omslagpunt, dan zou gelden dat een verdere toename van de groei de overlevingskansen negatief zouden beïnvloeden. Tegelijkertijd werd geconstateerd dat dit omslagpunt erg hoog lag; zo hoog, dat het voor verreweg de meeste bedrijven niet relevant was. Vandaar dat toen geconcludeerd werd dat de kans dat een bedrijf zich kapot groeit, klein was. In het onderzoek dat nu is gepubliceerd, is onderzocht hoe de relatie tussen werkgelegenheidsgroei en overlevingskansen er uit ziet als de randvoorwaarde die eerder was opgelegd (U-vormig verband) wordt losgelaten. Als dat gebeurt, dan blijkt er enkel een negatieve relatie te bestaan voor die bedrijven waar sprake is van een negatieve werkgelegenheidsgroei (krimp) in het recente verleden. De kans dat een bedrijf een bepaald jaar niet overleeft is voor snelgroeiende bedrijven hetzelfde als voor bedrijven die qua groei constant zijn gebleven.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

The Risk of growing fast: does fast growth have a negative impact on the survival rates of firms?

18 oktober 2012

Fast-growing firms are considered as the central drivers of job creation in the economy. There is an abundance of literature on the separate subjects of firm growth and firm survival. However, the relationship between survival and growth is neglected. Using the Dutch Longitudinal Enterprise Database 1993-1999, we investigate whether high employment growth rates in the recent past have a negative impact on firm survival. Our results do not find support for this relationship for the population of enterprises with a stable or growing employment development. Thus, we find no evidence that policies stimulating fast-growing firms may result in more firm deaths.

Leave this field empty

Auteur(s): C.M. Hartog MSc, dr. ir. H. Zhou, dr. J.M.P. de Kok, dr. P.W. van der Zwan

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer