Prestatiebeloning vooral voor trouwe werknemers

16 oktober 2012

Ongeveer een kwart van alle werkgevers uit het MKB gebruikt prestatiebeloning om een deel van de werknemers te belonen. Naar eigen zeggen doen ze dit vooral om goede mensen te motiveren en langer bij het bedrijf te houden. De feiten lijken dit te ondersteunen: hoe langer een werknemer al in dienst is, hoe vaker prestatiebeloning wordt ingezet. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM naar de manier waarop MKB-bedrijven in 2005 hun best betaalde werknemer beloonden.

Bonussen populairder dan winstdeling
De twee belangrijkste vormen van prestatiebeloning in het midden- en kleinbedrijf zijn bonussen en winstdeling. Bonussen zijn beduidend populairder dan winstdeling, maar voor beide vormen van prestatiebeloning geldt dat ze vaker voorkomen naarmate werknemers langer in dienst zijn. Grotere bedrijven uit het MKB gebruiken vaker prestatiebeloning dan kleinere bedrijven. Dit komt vooral doordat de werknemers bij grotere bedrijven over het algemeen een langer dienstverband hebben dan bij de kleinere bedrijven. De leeftijd van het bedrijf maakt hierbij niet uit: prestatiebeloning komt onder jonge bedrijven even vaak voor als onder oude bedrijven.

Lengte dienstverband niet van invloed op salaris
De lengte van het dienstverband heeft een duidelijke samenhang met het al dan niet krijgen van prestatiebeloning. Opvallend genoeg lijkt dit voor de hoogte van het salaris niet te gelden, dat hangt vooral af van de leeftijd en het opleidingsniveau van de best betaalde werknemer. Daarbij speelt ook het opleidingsniveau van de werkgever een rol: werkgevers die zelf een hogere opleiding hebben afgerond, keren een hoger salaris uit aan hun best betaalde werknemer dan overige werkgevers. Wellicht komt dit omdat hoger opgeleide werkgevers meer winsten behalen, zodat ze ook hogere lonen aan hun werknemers kunnen uitkeren.


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Do firm size and firm age affect employee remuneration in Dutch SMEs?

16 oktober 2012

Various studies have indicated the presence of firm size wage gaps and firm age wage gaps in the remuneration of employees. This study shows that a firm size wage gap also exists in the population of Dutch Enterprises with 1 – 100 employees, but that there is no sign of a firm age wage gap. The firm size wage gap can be partially explained by the age and educational level of the employee, as well as by the educational level of the entrepreneur. The usage of performance-related pay also varies with firm size (and not with firm age). This firm size effect can be explained fully by employee tenure (rather than age and education).

Leave this field empty

Auteur(s): dr. J.M.P. de Kok

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer