Kennis in Nederland doorslaggevend voor het concurrentievermogen?

15 oktober 2012

In veel hoogontwikkelde economieën, waaronder Nederland, is het percentage ondernemers in de beroepsbevolking de laatste decennia flink gestegen. Velen van hen hebben kleine bedrijven. Het hogere aantal kleine ondernemers roept de vraag op in hoeverre benutting van schaalvoordelen, in toepassing van kennis en kapitaal, door ondernemers tegenwoordig nog belangrijk is. De schattingsresultaten van een door Panteia/EIM, samen met de Universiteit van Huelva, uitgevoerd internationaal onderzoek laten zien dat ondanks de stijgende aantallen ondernemers, de exploitatie van schaalvoordelen in onder meer R&D (‘embodied’ technologische vooruitgang) nog steeds een belangrijke rol speelt in moderne economieën. Het onderzoek laat echter ook zien dat vergeleken met veel andere Westerse landen, het belang van ‘disembodied’ (meer kennisintensieve, minder kapitaalintensieve) technologische vooruitgang in Nederland relatief groot is.

Technologische vooruitgang: ‘embodied’ of ‘disembodied’
Technologische ontwikkelingen hebben een belangrijke invloed op de gemiddelde bedrijfsgrootte in hoogontwikkelde economieën. Er kan een onderscheid gemaakt worden in ‘embodied’ en ‘disembodied’ technologische vooruitgang. Bij de eerste soort is de nieuwe technologie belichaamd (embodied) in nieuwe apparatuur zoals nieuwe machines. Dit type technologische vooruitgang vereist typisch investeringen in nieuwe apparatuur en is daarmee kapitaalintensief. Bij de tweede soort is de nieuwe technologie niet verankerd in nieuwe apparatuur maar kan bestaande apparatuur efficiënter worden benut door toepassing van nieuwe kennis en door toenemende ervaring, betere organisatie en door kleine verbeterinnovaties. Deze soort vereist relatief weinig kapitaal. Het is aannemelijk dat in economieën waar het concurrentievermogen van bedrijven vooral bepaald wordt door embodied technologische vooruitgang, de bedrijven gemiddeld groter zullen zijn dan in economieën waar disembodied technologische vooruitgang domineert.

Het belang van kennis is toegenomen
Ongeveer dertig jaar geleden werd algemeen aangenomen dat de gemiddelde grootte van bedrijven zou blijven stijgen met het niveau van economische ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande hogere kapitaalintensiteit. Echter, mede door de ICT-revolutie is het belang van grote en dure machines (embodied technologische vooruitgang) de laatste decennia in veel sectoren afgenomen en dat van kennis (disembodied technologische vooruitgang) toegenomen. Analyses uit dit onderzoek laten hierbij zien dat het relatieve belang van disembodied technologische vooruitgang voor de gemiddelde bedrijfsgrootte in Nederland relatief groot is. Dit relatief grote belang van disembodied technologische vooruitgang (kennis) is in lijn met de toenemende aantallen kleine ondernemers in Nederland die de laatste jaren zijn waargenomen. De bevinding suggereert dan ook dat in Nederland de factor kennis een bepalende rol speelt voor het concurrentievermogen van bedrijven.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Unraveling the relationship between firm size and economic development: The roles of embodied and disembodied technological progress

15 oktober 2012

In the last decade, an increasing body of literature has studied the relation between economic development and the rate of independent entrepreneurship. For several developed countries, this relation seems to have changed from a negative relation into a positive one. However, the role of technology, and in particular the roles of embodied and disembodied technological progress, in shaping this relation has not yet been established. We estimate a model, based on Lucas (1978), able to disentangle the roles of both these types of technological progress in determining average firm size (a concept closely but inversely related to the rate of independent entrepreneurship) for 23 OECD countries over the period 1972-2008. Our estimations allow us to establish, for each country, the relative importance of embodied technological change, vis-à-vis disembodied technological change, in determining average firm size. Our results suggest that, notwithstanding the rise of independent entrepreneurship observed in many countries over the last few decades, economies of scale and scope (embodied technological change) continue to play an important role in many advanced economies. 

Leave this field empty

Auteur(s): dr. A. Golpe, dr. A. Golpe, dr. A. J. van Stel, dr. A. J. van Stel, prof. dr. E. Congregado, prof. dr. E. Congregado

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer