Bedrijven overleven vaker in technologisch geavanceerde omgeving

09 oktober 2012

De overlevingskansen van bedrijven met personeel zijn hoger in technologisch geavanceerde omgevingen dan in omgevingen waar innovatie een minder belangrijke rol speelt. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Panteia/EIM en de Universiteit van Huelva.

Innovatie belangrijk voor banenbehoud
In de huidige financiële en economische crisis is het van het grootste belang dat bestaande banen behouden blijven, om zodoende de negatieve gevolgen van de crisis beperkt te houden. In dit kader is het cruciaal dat bedrijven met personeel kunnen overleven, zodat de werkgelegenheid in die bedrijven behouden blijft. Het onderzoek richt zich op het verklaren van overlevingskansen van werkgevers (ondernemers van MKB-bedrijven met personeel) in Europa. Hierbij concentreert het onderzoek zich vooral op de technologische omgeving van bedrijven met personeel, in verschillende landen. In landen met een meer geavanceerde technologische omgeving (economieën waar meer innovatie plaatsvindt) wordt meer technologische kennis gegenereerd, door kennis-spillover kunnen bedrijven hier weer van profiteren. Daarnaast zijn er in technologisch geavanceerde economieën meer kansen om innovatieve ideeën te exploiteren in nieuwe (niche)markten. Tenslotte is het aannemelijk dat individuen met beperkte ondernemerskwaliteiten (en daarom lagere overlevingskansen) eerder afgeschrikt worden om ondernemer te worden, omdat het voor hen in een technologisch geavanceerde omgeving (nog) moeilijker is om te overleven dan in een niet-innovatieve omgeving. Alle drie deze kenmerken van een geavanceerde technologische omgeving bevorderen in theorie de overlevingskansen van bedrijven, hetgeen zou impliceren dat innovatiebeleid positief kan bijdragen aan het concurrentievermogen van bedrijven en daarmee aan het behoud van banen. In het onderzoek wordt empirisch onderzocht of in de praktijk overlevingskansen ook daadwerkelijk hoger zijn in meer geavanceerde technologische omgevingen.


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Investigating the impact of the technological environment on survival chances of employer entrepreneurs

09 december 2013

Given the big employment losses in the current economic and financial crisis, not only the creation of new jobs is important for economic and social welfare, but also the conservation of existing jobs. In this respect, it is crucial that firms which employ personnel, survive. In this paper we investigate the role of the technological environment in determining the survival chances of employer entrepreneurs, defined as owner-managers of firms which employ personnel. We estimate survival models to analyse durations as an employer entrepreneur, using micro panel data from EU-15 countries drawn from the European Community Household Panel (ECHP). As indicators for the technological environment we use a country's R&D expenditures, a country's employment share of high-tech and knowledge-intensive sectors, and a country's number of patent applications to the European Patent Office. We find strong support for a positive relationship between these indicators of the technological environment in country j and year t and survival chances of employer entrepreneurs in that same country and year. Our analysis also suggests that a selection effect may be part of the explanation in the sense that in a more advanced technological environment, relatively more 'high-qualit' individuals select into entrepreneurship.
Leave this field empty

Auteur(s): dr. A. J. van Stel, dr. C. Roman, dr. J.M. Millán

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer