Starters creƫren nauwelijks extra werkgelegenheid

21 september 2012

Startende bedrijven zijn klein bij de start en dat blijft daarna meestal ook zo. De meeste startende ondernemers hebben geen personeel, ook na vijf jaar ondernemen. De werkgelegenheid die startende ondernemers voor zichzelf creëren, is in veel gevallen ook beperkt. Bij de start werkt bijna de helft van de ondernemers (45%) parttime in het bedrijf. In de eerste jaren na de start neemt het aandeel parttime ondernemers heel langzaam af. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM onder ondernemers die in de eerste helft van 2008 met een bedrijf zijn gestart.

Startende ondernemer is meestal geen werkgever
Bij de start had slechts 4% van deze ondernemers werknemers in dienst. In de jaren na de start stijgt het aandeel werkgevers geleidelijk naar 13% in 2012. Het aandeel ondernemers met personeel zal naar verwachting niet verder toenemen, want de meeste ondernemers die geen personeel hebben, streven daar ook voor de toekomst niet naar. Als ondernemers wel personeel hebben, is de personeelsomvang in 60% van de gevallen beperkt tot één of twee werknemers. 30% heeft inmiddels meer dan vijf werknemers in dienst. Het personeelsbestand van ondernemers met personeel kan nog groeien, want veel ondernemers die al werknemers in dienst hebben, streven er zeker naar om in de toekomst meer werknemers in dienst te nemen.

Groot deel starters blijft parttime ondernemer
De werkgelegenheid die starters creëren betreft niet zelden 'arbeidsplaatsen naast arbeidsplaatsen', en dan voornamelijk een baan in loondienst. Daarnaast zijn er ondernemers die naast het bedrijf overige betaalde of freelance werkzaamheden verrichten, of ook een andere onderneming leiden. Enkele maanden na de start in 2008 had een kwart van de ondernemers naast het bedrijf ook nog een baan in loondienst. Het aandeel ondernemers met ook een baan daalt kort na de start iets, maar stabiliseert daarna snel op een aandeel van een op de vijf. De werkgelegenheid die startende ondernemers voor zichzelf creëren, betreft in veel gevallen dan ook geen volledige arbeidsplaatsen. Bij de start werkt bijna de helft van de ondernemers (45%) parttime in het bedrijf. In de eerste jaren na de start neemt het aandeel parttime ondernemers heel langzaam af. Het aandeel parttime ondernemers zou nog iets verder kunnen afnemen, want de helft van de parttime ondernemers geeft in 2012 te kennen er naar te streven om in de toekomst meer uren met het bedrijf bezig te zijn.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht dan kunt u contact opnemen met dhr. Bruins,

tel. 079 322 267, mail: a.bruins@eim.panteia.nl. 
 


Voor inlichtingen:

Werken in startende bedrijven

21 september 2012

Deze minirapportage beschrijft de werkgelegenheid in startende bedrijven. Aan de orde komen zowel de werkgelegenheid voor de ondernemer als de werkgelegenheid voor personeel, bij de start van het bedrijf en in de eerste jaren daarna. De informatie is gebaseerd op onderzoeken onder het EIM starterscohort 2008. De deelnemers zijn ondernemers die in de eerste helft van 2008 met een bedrijf zijn gestart en die sindsdien met jaarlijks onderzoek worden gevolgd.

Data over starters kunt u direct downloaden via http://data.ondernemerschap.nl/StartersGroeiers_i/Start.asp.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. A. Bruins

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer