Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk

17 september 2012

De leeftijd van de ondernemer is van invloed op de ontwikkeling van de omzet, werkgelegenheid en de winst. Hoe ouder de ondernemer wordt hoe meer dit drukt op de bedrijfsprestaties. Ook de innovatiekracht wordt minder naargelang de leeftijd van de ondernemer toeneemt. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM naar de relatie tussen de leeftijd van de ondernemer en de bedrijfsprestaties. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van gegevens van ondernemers en MKB-bedrijven over de periode 2003-2012.

Kans op bedrijfsgroei daalt bij het stijgen van leeftijd ondernemer
De kans op een toename van de omzet neemt af met het ouder worden van de ondernemer. Ondernemers van middelbare leeftijd (45-55 jaar) hebben een kleinere kans op omzetgroei dan hun jongere collega-ondernemers. Voor de groep boven de 55 jaar is dit effect nog sterker. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de winst. Bij de omzet wordt bovendien niet alleen de kans op omzetgroei kleiner, de kans op omzetdaling is bij de ‘oudere’ ondernemers ook groter.
 
Oudere ondernemer heeft minder oog voor vernieuwing bedrijfsprocessen
Verder blijkt de leeftijd van de ondernemer ook van negatieve invloed op de mate van innovativiteit, dit geldt alleen voor procesinnovaties en niet voor productinnovaties. Overigens zijn naast de leeftijd van de ondernemer natuurlijk ook andere variabelen van invloed op de prestaties van bedrijven. Zo zijn de sector, de grootte en de leeftijd van het bedrijf bijvoorbeeld van belang. Als het gaat om innovatie is bijvoorbeeld ook het opleidingsniveau van de ondernemer bepalend.


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk

17 september 2012

In dit onderzoek staat de relatie tussen de leeftijd van de ondernemer en bedrijfsprestaties centraal. Bij bedrijfsprestaties gaat het om de ontwikkeling van de omzet, werkgelegenheid en de winst. Ook is gekeken naar de mate van innovativiteit, waarbij een onderscheid is gemaakt naar product- en procesinnovaties. Het onderzoek is gebaseerd op gegevens uit tien jaargangen van het MKB Beleidspanel (2003-2012). Naast de leeftijd van de ondernemer is in de analyse ook rekening gehouden met andere kenmerken van de ondernemer en van het bedrijf (zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, sector en bedrijfsgrootte).

Leave this field empty

Auteur(s): A. Ruis Msc.

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer